Nyári napközis tábor 2019

A nyári napközis tábor július 1. és augusztus 16. (7 hét) között az Ady Endre Általános Iskola (1204 Budapest,Ady Endre u. 98.). kerül megrendezésre. A tábor idejére átalakított helyiségekben és az udvaron változatos programokkal várjuk az alsó tagozatos tanulók jelentkezését. Jelentkezési határidő: 2019. 05. 24.

Jogosult a tábor szolgáltatásainak igénybevételére, aki Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, érvényes tartózkodási hellyel, Budapest Főváros XX. kerület településszintű bejelentéssel rendelkező, általános iskolába járó alsó tagozatos gyermek, továbbá a Pesterzsébet Önkormányzatánál és az általa fenntartott intézményekben dolgozók gyermekei, függetlenül a lakó és tartózkodási helytől.

Kerületi bejelentett lakcímmel nem rendelkező, de Pesterzsébeti általános iskolába járó gyermekek polgármesteri engedéllyel vehetnek részt a táborban.

 

A táborba előzetes jelentkezés szükséges. A tábor megkezdése előtt a szülőnek nyilatkoznia kell a gyermek egészségi állapotáról.

A gyermekek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg oldják meg.

 

A tábor ideje alatt nyújtott szolgáltatások:

A nyári napközis táborban biztosítjuk a gyermek felügyeletét, (hétfőtől péntekig 8-16 óra között,az ügyeletet naponta 7-8 óráig, illetve 16-17 óráig) szabadidős programokon való részvételét, (az előre meghatározott programterv szerint) és napi háromszori étkezését.

Az érintett gyermekek számára diétás étkezést is biztosítunk. Diétás étkezésre csak orvosi igazolás alapján van lehetőség.

A részvétel napi költsége megegyezik az általános iskolai napközis ellátás 3-szori étkezési díjával. A tanév során nyújtott kedvezmények a tábor ideje alatt érvényesek.

Befizetés egy hétre előre történik, keddi napokon 7-13 óra között a tábor helyszínén.

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleinek is hetente kell kérelmezniük a tábori étkezést.

 Ebben az évben is lehetőség nyílik arra, hogy az étkezésben résztvevő gyermek az előre nem látható hiányzás esetén (pl. betegség, egyéb akadályoztatás) a számára biztosított és elkészített ételt megkapja.

 

Jelentkezési lap: https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/nyari_tabor_2019/jelentkezesi_lap_szulo_2019.docx

Szülői nyilatkozat: https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/nyari_tabor_2019/Szuloi_nyilatkozat_taborozashoz_2019.doc

Gyermek adatlapja: https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/hirdetmenyek/hivatalos-tajekoztatok/nyari_tabor_2019/TAOROZO_GYERMEK_ADATLAPJA.doc