Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Hirdetmények

Közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendjeHivatalos hirdetményekÁlláshirdetésekHatósági hirdetményekHivatalos tájékoztatókKifüggesztett tervekPályázati felhívásokRendezvények

Tájékoztatom Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20011.évi CXII. törvény (Infotv) a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közfeladatot ellátó szerveket kötelezi, hogy a törvényben meghatározott adatok körét folyamatosan és díjmentesen – bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül – elektronikus úton közzétegyék.

A fent említett törvény mellékletében meghatározott közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján – www.pesterzsebet.hu  2007. február 15-étől folyamatosan megtalálhatóak.

Ha Ön a megjelenteken túli közérdekű adat megismerését igényli, akkor azt Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjétől kérheti (neve: dr. Demjanovich Orsolya jegyző).

A kérelmeket postai úton a 1201 Budapest, Kossuth tér 1. címre várjuk, illetve lehetőség van annak személyes leadására Gasztonyi Ildikónál (szervezési osztályvezető-helyettes) a Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) I. em. 71. sz. hivatali helyiségében, valamint elektronikusan a gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu e-mail címen.

A beérkezett kérelmekre dr. Demjanovich Orsolya jegyző 15 napon belül – a kérelmező által megjelölt úton (postai, illetve elektronikus) – válaszol.

Gasztonyi Ildikó

Önkormányzati, hivatali hirdetmények

– Az INGYENES JOGI TANÁCSADÁS szünetel a Polgármesteri Hivatalban

6- 2021_rendelet

– Színes diploma pedagógusoknak

 – Tájékoztatás az év végi ügyfélfogadásról

 ———————————————————————————————————————————-
 A közigazgatási és munkaügyi ügyek (perek és nem peres eljárások) fórumrendszere
2020. április 1-től – lényeges változások

                    – Összefoglaló tájékoztató

                    – Ügyfél tájékoztató

                    – Térképes tájékoztató

                    – Tájékoztató plakát

– Építéshatósági hirdetmény

– Tájékoztatás a szálláshely-szolgáltatók regisztrációjáról és adatszolgáltatási kötelezettségéről

– Tájékoztató a 2019. március 1. napjától érvényes étkezési személyi térítési díjakról

– Közlemény az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak bírság nélküli engedélyezésére 

 – Tájékoztató az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

– TÁJÉKOZTATÁS az Önkormányzati ASP2 Szakrendszereinek bevezetéséről

– HIRDETMÉNY Rendezvényszervezők részére

 – A KÚRIA Önkormányzati Tanácsának  h a t á r o z a t a

– Címkezeléssel_érintett_címek_listája – 2020

Áttekintő térkép az Igló utcai forgalomterelésről◄

Tátra tér és közvetlen környezetére vonatkozó részletes, forgalomtechnikai terv -társadalmi egyeztetésre előkészített változat

Lakossági tájékoztató a Kossuth Lajos utca felújításáról

Lakossági tájékoztató könyvkölcsönzési szolgáltatásról

Lakossági tájékoztató a környezetünkben működő veszélyes anyaggal foglalkozó üzemről és annak tevékenységéről

Lakossági felhívás a téli veszélyforrásokra vonatkozóan

Hirdetmény a baromfi állomány zárva tartásáról

Szilárd tüzelésű kályhával való fűtéssel kapcsolatos tájékoztatás

Hirdetmény a Civil ház zárva tartásáról!

2020. évi Mindenszentek Ünnepéhez és Halottak Napjához kapcsolódó forgalomkorlátozás

Miből élünk?  – KSH felmérés indul

Klíma könyvecske

Agrár Cenzus 2020!

Bringázz a munkába!

Tájékoztató a Duna-Sétányról ◄

Az elmúlt hetekben többen is érdeklődtek arról, hogy milyen megközelítéssel és átjárással lehet majd használni kerületünk duna-parti részét. A teljeskörű tájékoztatás érdekében R. Takács Eszter főépítészünk foglalta össze a jelenlegi állapotot és a jövőbeni irányokat:

A Pesterzsébeti Önkormányzat a Duna-parton végig a Fővárosi Önkormányzat támogatásával SÉTÁNY kialakítását tervezi. A tavalyi évben a sétány koncepció tervei elkészültek. Ez évben került sor az engedélyező hatóságokkal történő egyeztetésekre. A Vízművek, Környezetvédelmi Hatóságok elvárásai szerint kerültek kialakításra a víziállások, sólyák, stégek elhelyezési, építési tervei.Új ötletekkel gazdagodott a terv, eldöntésre került a vízilétesítmények anyaghasználata, szerkezeti kialakításuk. Lesz például vízen úszó, a vízállással mozgó stég, vagy a víztől függetlenül álló kilátó vízilétesítmény. Interaktív padok kerülnek elhelyezésre a gyalogos felületek mellett. A fővárosi főépítész véleményezte az elkészített terveket, nagyon pozitívnak látja a fejlesztést, kimagaslóan színvonalasnak ítélte a terveket. A képviselő-testület, a kerületi tervtanács és az Önkormányzat Környezetvédelmi és Városfejlesztési bizottsága is megvitatta a sétány kialakítását, kisebb módosításokkal támogatják a mielőbbi megvalósítást.
Az üzemeltetők kezdeményezték, hogy legyen a sétány mellett büfé, leülő terasz, nyilvános WC. A jódos-sós fürdő mellett a sétány felé is nyílik majd vendéglátó hely, nyilvános WC lesz a játszótér mellett.
Az engedélyezési tervek elkészültek. A tervek alapján összeállították a költségvetést, mely jelentősen meghaladta a tervezett beruházási összeget. Jelenleg a tervek módosítása folyik, hiszen a beruházási költségek emelésére nincs mód.

Remélhetően a kerület teljes Duna-partja mellett végig lehet sétálni a közeljövőben. Ha rendelkezésünkre álló anyagi fedezet nem lesz elegendő arra, hogy a sétány a teljes hosszon kiépüljön, akkor is a Gubacsi-híd hídfő és a játszótér között biztosan elmehetünk gyalog. A kivitelezés még ez év őszén megkezdődhet.

Duna-Sétány – tervezett állapot

R. Takács Eszter főépítész
2020. 06. 16.

 Budapest főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) Felülvizsgálatának véleményezése

   Adatkezelési tájékoztató

 

————————————————————————————————————————————————————-

Elindult a 150 éves Pesterzsébet oldal!
Köszönjük a képeket a Pesterzsébeti Múzeumnak!
Ide klikkelve érik el az oldalt:  https://www.facebook.com/pesterzsebet150
 ——————————————————————————————-

Közlemény fizetési kötelezettség felfüggesztéséről

Közlemény az önkormányzati költségvetés módosításáról

 

KSH Közlemény lakossági adatgyűjtésről

 PMKH határozat módosítása – Gubacsi vasúti híd

– Tájékoztatás szervezett patkányirtásról

– ASP Tájékoztatás ügyfél tárhelyére érkező űrlapmásolat kezeléséről

– ASP központ tájékoztatása a mentett űrlapokról

– FIGYELEMFELHÍVÁS a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára

– FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

– Iskolai körzethatárok 2019-20 tanévre

– Tájékoztató a rendőrségi e-ügyintézésről

– Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

– Tájékoztató közterületek karbantartásáról

 – TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS KORMÁNYHATÁROZATRÓL

                   –Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.    27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

– PESTERZSÉBET KÜLSŐ VÉDELMI TERVE – 2017-11-07 13:54:29

– Elektronikus építési napló_tájékoztató – 2013-10-02 10:51:59

– Nemdohányzók védelméről – 2012-06-07 14:18:16

Aktuális pályázati felhívások, lehetőségek

” Égig érő fű” – belsőudvar zöldítési pályázat

A BURSA 2021. pályázati összegek felosztása

————————————————————————————————

Felhívás kitüntető címek adományozására

Javaslat sport kitüntetés adományozására

 

 

Kerületi rendezvények

Pesterzsébeti nyár 2020

Kerületen kívüli rendezvények

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet