Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Hirdetmények

Közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendjeStratégiai zajtérkép adatgyűjtésHivatalos hirdetményekÁlláshirdetésekHatósági hirdetményekHivatalos tájékoztatókKifüggesztett tervekPályázati felhívásokRendezvények

Tájékoztatom Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20011.évi CXII. törvény (Infotv) a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közfeladatot ellátó szerveket kötelezi, hogy a törvényben meghatározott adatok körét folyamatosan és díjmentesen – bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül – elektronikus úton közzétegyék.

A fent említett törvény mellékletében meghatározott közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján – www.pesterzsebet.hu  2007. február 15-étől folyamatosan megtalálhatóak.

Ha Ön a megjelenteken túli közérdekű adat megismerését igényli, akkor azt Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjétől kérheti (neve: dr. Demjanovich Orsolya jegyző).

A kérelmeket postai úton a 1201 Budapest, Kossuth tér 1. címre várjuk, illetve lehetőség van annak személyes leadására Gasztonyi Ildikónál (szervezési osztályvezető-helyettes) a Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) I. em. 71. sz. hivatali helyiségében, valamint elektronikusan a gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu e-mail címen.

A beérkezett kérelmekre dr. Demjanovich Orsolya jegyző 15 napon belül – a kérelmező által megjelölt úton (postai, illetve elektronikus) – válaszol.

Gasztonyi Ildikó

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

Tájékoztatom, hogy a Korm. rend.-ben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat), melyet társadalmi egyeztetésre megküldött Önkormányzatunknak.

 

Fentiek alapján felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tervjavaslattal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket legkésőbb 2020. január 15. napjáig írásban, a ktivelemeny@pesterzsebet.hu e-mail címre írt levél formájában várjuk.

Az intézkedési tervjavaslatokat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

 1. Általános leírás – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus01_Strategiai_zajterkepezes_III_ciklus__Intezkedesi_tervek_Altalanos_leiras
  01_Strategiai_zajterkepezes_III_ciklus_Altalanos_leiras
 2. Műszaki dokumentáció – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus02_Fo_kozlekedesi_letesitmenyek_III_ciklus_intezkedesi_terv_kozut
  02_Fo_kozlekedesi_letesitmenyek_III_ciklus_intezkedesi_terv_vasut
  02_Fo_kozlekedesi_letesitmenyek_III_ciklus_telepulesi_erintettseg_adatok_kozut
  02_Fo_kozlekedesi_letesitmenyek_III_ciklus_telepulesi_erintettseg_adatok_vasut
 3. Budapest – Budapest XX. kerület – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – intézkedési terv – Közúti/Vasúti 03_Strategiai_zajterkepezes_III_ciklus_Muszaki_dokumentacio
  03_Strategiai_zajterkepezes_III_ciklusIntezkedesi_tervek_Muszaki_dokumentacio

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webhelyen elérhető stratégiai zajtérképekhez tartozó dokumentumok („Általános leírás – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus”, „Műszaki dokumentáció – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus”, „Budapest – Budapest XX. kerület – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – települési érintettség adatok – Közúti/Vasúti”) egyeztetésére 2018-ban már sor került, ezért azok csak tájékoztató jellegűek, nem képezik a jelen egyeztetés tárgyát.

 

Végezetül tájékoztatom, hogy az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken keresztül bárki számára bejelentkezés nélkül is elérhetőek.

SZIGORÚBB KORLÁTOZÁSOK A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALATT!

A Kormány a kijárási korlátozások határozatlan időre történő meghosszabbítása mellett döntött. A húsvéti hétvégére a polgármesterek a helyi lakosság védelme érdekében további intézkedéseket tehetnek, ezért Pesterzsébeten szigorúbb korlátozások lépnek életbe.

Kerületünk nagyobb forgalmú köztereit – ahol csoportosulások alakulhatnak ki – csak célirányos közlekedésre, áthaladásra lehet használni a húsvéti ünnepek alatt.  Az ezeken a közösségi tereken található padokat a Rendvédelmi Osztály elkeríti, közterület-felügyelőink folyamatosan ellenőrizni fogják az előírások betartását.

Kérem, hogy tartsák be a korlátozásokat, mindannyiunk közös érdeke ezt kívánja!

Köszönöm szépen az együttműködésüket!

93183215_2633828090194902_4231498459733032960_n.jpg

► Kérem, hogy továbbra is maradjanak otthonaikban! ◄

A húsvéti ünnep közeledtével és a jó idő beköszöntével mindannyiunk számára még nehezebbé válhat az otthonmaradás és a kijárási korlátozás betartása. Az elmúlt hetekben az önkormányzat munkatársai és az egymással együttműködő kerületi polgárok mindent megtettek annak érdekében, hogy elkerüljük a tömegessé váló, kiugróan magas megbetegedést, de a veszélyhelyzetnek még sajnos koránt sincs vége. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tartsák meg ezeket a kereteket a hosszú húsvéti hétvégén is, legyenek türelmesek és csak a legszükségesebb esetekben hagyják el otthonainkat! A már ismert telefonszámokon és az internetes elérhetőségeken folyamatosan várják azok jelentkezését akik segítségre szorulnak, köszönöm, hogy az otthonmaradásukkal is támogatják a járvány elleni további védekezést!

Szabados Ákos

Pesterzsébet polgármestere

 

► Az elmúlt egy hónap legfontosabb kerületi intézkedései a koronavírus járvánnyal kapcsolatban ◄
Elindult a 150 éves Pesterzsébet oldal!
Köszönjük a képeket a Pesterzsébeti Múzeumnak!
Ide klikkelve érik el az oldalt:  https://www.facebook.com/pesterzsebet150

Az FKF Zrt. munkatársai is fertőtlenítik a pesterzsébeti köztereket ◄

A járványügyi veszélyhelyzet miatt megnövekedett köztisztasági feladatok ellátására, az önkormányzat szerződést kötött a Fővárosi Közterület-Fenntartó Nonprofit Zrt- vel a forgalmasabb közterületek fertőtlenítésére. 2020. április 1-től a hónap végéig összesen nyolc alkalommal, 3-5 naponta reggel 6:00 és 14:00 óra között két munkacsoporttal végzik a fertőtlenítést. A helyszínek között a piacok, az orvosi rendelők környéke, nagyobb forgalmú buszmegállók, a gyakrabban látogatott és nagyobb áruházak körüli közterületek szerepelnek.A Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató továbbra is a sétálóutcát és az ott elhelyezett padokat fertőtleníti, ezt a munkát a kerület közterületein eddig a NATO Kft. és a Petrolépítő Kft. munkája egészítette ki, amelyet ingyenesen végeztek az önkormányzat részére.

Szabados Ákos Polgármester Úr videó üzenete

Életbe lépett az idősávos vásárlás korlátozás ◄

Kérünk mindenkit, hogy a vásárlásai során vegye figyelembe a rendeletben foglalt korlátozást, ezzel is segítve az időskorúak védelmét a veszélyhelyzet ideje alatt!

Amennyiben az alábbi tájékoztató anyagot szeretnék letölteni és kinyomtatni, kattintsanak ide, ahol A/4-es és A/3-as méretben is megtalálják!

Köszönjük az együttműködésüket!

Idősávos vásárlás korlátozás A/3 méretben

Idősávos vásárlás korlátozás A/4 méretben

71/2020 (III.27.) Kormány rendelet a kijárási korlátozásról

HSZI Család- és Gyermekjóléti Központ felhívása

Adományok

Vigyázat CSALÓK!

Közlemény fizetési kötelezettség felfüggesztéséről

Közlemény az önkormányzati költségvetés módosításáról

Közlemény időskorúaknak szájmaszk biztosításáról

Felhívás és tájékoztató 70 év feletti lakosok részére

MARADJ OTTHON ! megelőzést célzó tájékoztatás

FKF Közlemény zöldhulladék gyűjtéséről

Időskorúaknak szóló közlemény

Lakossági tájékoztató  a koronavírus járványról IV.

Hirdetmény PRNÖ 2020. március 23-ki közmeghallgatásának elmaradásáról

Hirdetmény önkormányzati bizottsági és képviselő-testületi ülések elmaradásáról

Lakossági hirdetmény a megtett intézkedésekről és tudnivalókról

Hirdetmény a Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógy és Strandfürdő zárvatartásáról

Lakossági tájékoztató  a hivatali ügyfélfogadás szüneteltetéséről

Szociális foglalkoztató hirdetménye

Lakossági tájékoztató  a koronavírus miatti ügyfélfogadásról

Lakossági tájékoztató  a koronavírus járványról III.

Lakossági tájékoztató plakát a koronavírus és influenza járványról II.

Lakossági tájékoztató plakát a koronavírus és influenza járványról I.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS nyilvános WIFI pontok helyszínével kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a koronavírus és influenza járványról

Felhívás mammográfiai szűrő vizsgálatra

KSH Közlemény lakossági adatgyűjtésről

Hirdetmény a Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógy és Strandfürdő  igénybevételéről

Hirdetmény a Gubacsi vasúti híd átépítéséről

 PMKH határozat módosítása – Gubacsi vasúti híd

Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről az őszi szünetben

– Tájékoztatás szervezett patkányirtásról

– ASP Tájékoztatás ügyfél tárhelyére érkező űrlapmásolat kezeléséről

– ASP központ tájékoztatása a mentett űrlapokról

– FIGYELEMFELHÍVÁS a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára

– FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

– Iskolai körzethatárok 2019-20 tanévre

– Tájékoztató a rendőrségi e-ügyintézésről

– Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

– Tájékoztató közterületek karbantartásáról

 – TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS KORMÁNYHATÁROZATRÓL

                   –Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.    27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

– A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tájékoztatója lakossági adatgyűjtéssel kapcsolatban

– PESTERZSÉBET KÜLSŐ VÉDELMI TERVE – 2017-11-07 13:54:29

– Elektronikus építési napló_tájékoztató – 2013-10-02 10:51:59

– Főpolgármesteri Hivatal Sajtó közleménye a TÁJÉKOZTATÁS fenntartásáról – 2017-01-30 16:27:49

– Nemdohányzók védelméről – 2012-06-07 14:18:16

Kerületi rendezvények

Kerületen kívüli rendezvények

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet