Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Hirdetmények

Közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendjeHivatalos hirdetményekÁlláshirdetésekHatósági hirdetményekHivatalos tájékoztatókKözbeszerzésekKifüggesztett tervekPályázati felhívásokRendezvényekHatósági hirdetmények

Tájékoztatom Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20011.évi CXII. törvény (Infotv) a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közfeladatot ellátó szerveket kötelezi, hogy a törvényben meghatározott adatok körét folyamatosan és díjmentesen – bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül – elektronikus úton közzétegyék.

A fent említett törvény mellékletében meghatározott közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján – www.pesterzsebet.hu 2007. február 15-étől folyamatosan megtalálhatóak.

Ha Ön a megjelenteken túli közérdekű adat megismerését igényli, akkor azt Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjétől kérheti (neve: dr. Demjanovich Orsolya jegyző).

A kérelmeket postai úton a 1201 Budapest, Kossuth tér 1. címre várjuk, illetve lehetőség van annak személyes leadására Gasztonyi Ildikónál (szervezési osztályvezető-helyettes) a Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) I. em. 71. sz. hivatali helyiségében, valamint elektronikusan a gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu e-mail címen.

A beérkezett kérelmekre dr. Demjanovich Orsolya jegyző 15 napon belül – a kérelmező által megjelölt úton (postai, illetve elektronikus) – válaszol.

Gasztonyi Ildikó

– Tájékoztató a KSH lakáspiac jellemzői feltárására irányuló Lakbér felmérésről
– Tájékoztató a hivatali munkarend változásáról
– Tájékoztató közterületek karbantartásáról

 – Tájékoztató forgalomtechnikai korrekcióról
 – FŐTÁV tájékoztató távvezetéki rekonstrukcióról

 – TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS KORMÁNYHATÁROZATRÓL
                   –Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.    27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

– Tájékoztatás a Központi Statisztikai Hivatal Budapest 20. ker. településen a KSH elnöke által 2018-ra engedélyezett önkéntes adatszolgáltatáson alapuló lakossági adatfelvételről

– A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tájékoztatója lakossági adatgyűjtéssel kapcsolatban
– Népegészségügyi felmérés – táplálkozási és tápláltsági állapot vizsgálat 2018

 

– FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

– PESTERZSÉBET KÜLSŐ VÉDELMI TERVE – 2017-11-07 13:54:29
– Elektronikus építési napló_tájékoztató – 2013-10-02 10:51:59
– Főpolgármesteri Hivatal Sajtó közleménye a TÁJÉKOZTATÁS fenntartásáról – 2017-01-30 16:27:49
– Nemdohányzók védelméről – 2012-06-07 14:18:16

Adatkezelési tájékoztatás
Adatkezelési Tájékoztató
Általános Adatvédelmi Tájékoztató

Aktuális pályázati felhívások, lehetőségek

 

BURSA Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat 2019
                        – Pályázati felhívás “a”
                        – Pályázati felhívás “b”
                        – Pályázati űrlap “a”
                        – Pályázati űrlap “b”

 

– Fővárosi Önkormányzat Környezetvédelmi Alapjának 2018. évi pályázati kiírása
                        Pályázati felhívás
                        Pályázati kiírás
                        Támogatói szerződés minta

 – Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód! – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

– Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód!  –PÁLYÁZATI ADATLAP

– A tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2018. évi helyi programjai végrehajtásának támogatása

Pályázati felhívás a tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő diák- és egyéb sportegyesületek, továbbá Pesterzsébeten lakó, kiemelkedő sporteredményt elérő, egyéni sportolók sporttevékenységének pénzügyi támogatására
Pályázati felhívás
Pályázati dokumentáció

Pályázat az állami fenntartású pesterzsébeti általános iskolák kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésének támogatására és az intézmény működési feltételeinek elősegítésére
Pályázati kiírás és dokumentumai:


– Pályázat Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata fenntartásában lévő nevelési-oktatási intézmények (óvodák), kulturális- és közművelődési intézmények, a Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magánszemélyek kiemelkedő színvonalú hagyományos, vagy hagyományteremtő programjai, kulturális rendezvényei, évfordulós ünnepei, ünnepélyei megrendezésére és az intézmény (szervezet) működési feltételeinek elősegítésére

Pályázati kiírás és dokumentumai:

 

– Élhetőbb, tisztább, virágosabb Pesterzsébetért környezetvédelmi pályázat
Letölthető adatlap – magánszemélyek részére
Letölthető adatlap – társasházak részére

– Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással  kapcsolatos pályázatok

  – Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. Ónódi u. 14. szám alatti ingatlan (170594/2 hrsz) értékesítésére
 – Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. Ónódi u. 14. szám alatti ingatlan (170594/2 hrsz) bérbeadás útján történő   hasznosítására

– Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. Hosszú utca 73.  szám alatti ingatlan (173013 hrsz) értékesítésére
 – Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébet Önkormányzat tulajdonában lévő Bp. XX. Kossuth Ljaos utca 146. szám alatti ingatlan (174090 hrsz) bérbeadás útján történő   hasznosítására

– Átláhatósági nyilatkozat jogi személyek részére

– Szociális bérlakáspályázat


– Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése KMOP-2007-4.5.3. – TÁJÉKOZTATÓK

Akadálymentesen a pesterzsébeti felnőtt háziorvosi rendelőben (KMOP-4.5.3-2007-0020) – 2017-01-31 13:36:14
Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022) – 2017-01-31 13:36:40


– Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten (KEHOP-5.2.9-16-2016-00086
Önkormányzati_intézmények_épületeinek_energiahatékonysági_korszerűsítése – 2017-05-30 14:11:46


– Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068)
ASP csatlakozás

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet