Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Hirdetmények

Lakossági kérdőívek forgalmirend-változásrólKözérdekből nyilvános adatok igénylésének rendjeHivatalos hirdetményekÁlláshirdetésekHatósági hirdetményekHivatalos tájékoztatókKifüggesztett tervekPályázati felhívásokRendezvények

A közelmúltban több lakossági panaszbejelentés érkezett Önkormányzatunkhoz a Budapest XX. kerület Nagy Győry István utca (Zilah utca és Nagysándor József utca közötti szakaszának), a Bíró Mihály utca (Penny Market üzlet parkolója és a Baross utca közötti szakaszának), a Petőfi utca (Bíró Mihály utca és Topánka utca közötti szakaszának), valamint a Berkenye sétány 7. szám előtti parkoló forgalmi rendjére vonatkozóan. Jelenleg a tervezési folyamat zajlik, amihez az Önök segítségére is szükségünk van. Kérdőíveket készítettünk, melyekben kifejthetik javaslataikat, illetve megtekinthetik és véleményezhetik a tervezett forgalomtechnikai módosítást. Az egyes területekkel kapcsolatban bővebb információt a kérdőívek bevezető részében olvashat. A kérdőívek kitöltése anonim, név és személyes adatok megadása nem szükséges. Kitöltésük csak néhány percet vesz igénybe.
Kérjük, segítsen a kérdőívek kitöltésével, hogy az Ön javaslatait és igényeit is felhasználhassuk a tervezésben!
Kitöltési határidő: 2020. szeptember 30. Köszönjük!

  1. Nagy Győry István utca (Zilah utca és Nagysándor József utca közötti szakasz)

 A Nagy Győry István utcában a közút mindkét oldalán van parkolási lehetőség. A várakozó gépjárművek nagy száma, és az utca szűk keresztmetszete miatt a kétirányú gépjárműforgalom biztonságos lebonyolítása, valamint a házak garázsaiból a ki- és beállás is nehézkes. Ez alapján terveink között szerepel a Budapest XX. kerület Nagy Győry István utca forgalmi rendjének megváltoztatása, és annak a Nagysándor József utcától a Kossuth Lajos utca irányába történő egyirányúsítása.

 Módosítási tervrajz: TERV_NagyGY

A kérdőív kitöltéséhez kérjük kattintson az alábbi linkre:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfCdoZUKLSC2ooANSQxtFLI2PRXrq5zrfQ7R4NHxWwFVldxTQ/viewform?usp=sf_link  

  1. Bíró Mihály utca (Penny Market üzlet parkoló és Baross utca között, valamint a Petőfi utca (Bíró Mihály utca és Topánka utca között)

 A Bíró Mihály utca (Penny Market üzlet parkolója és a Baross utca között) mindkét oldalán, valamint a Petőfi utcában (Bíró Mihály utca – Topánka utca között) a közút baloldalán van parkolási lehetőség. A várakozó gépjárművek nagy száma, és az utca szűk keresztmetszete miatt a kétirányú gépjárműforgalom biztonságos lebonyolítása nehézkes. Ez alapján terveink között szerepel a Budapest XX. kerület Bíró Mihály utca (Penny Market üzlet parkolója és Baross utca között), valamint a Petőfi utca (Bíró Mihály utca és Topánka utca között) forgalmi rendjének megváltoztatása, a Bíró Mihály utca Penny Market üzlet parkolójától a Baross utca irányába történő, valamint a Petőfi utca Bíró Mihály utca felől a Topánka utca irányába egyirányúsítása.

 Módosítási tervrajz: TERV_BiroMihaly_Petofi

A kérdőív kitöltéséhez kérjük kattintson az alábbi linkre:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe2p-ttv2e2Y1eEtp8CblzLDhsXK9Pa1P9HmKV6_BxKqwLuSg/viewform?usp=sf_link  

  1. Berkenye sétány 7. szám előtti parkoló (Berkenye sétány és Vörösmarty utca között)

 A Vörösmarty utcáról többen is a parkolón keresztül hajtanak át a Berkenye sétányra a Kalmár Ilona sétány helyett. Az átmenő forgalmon túl további problémát jelent, hogy az autósok a Berkenye sétányra kihajtva figyelmen kívül hagyják a kötelező balra kanyarodást jelző táblát és jobbra, a Kalmár Ilona sétány felé kanyarodnak.  Ez alapján terveink között szerepel a Budapest XX. kerület Berkenye sétány 7. szám előtti parkoló  forgalmi rendjének megváltoztatása, a parkoló egy vagy több bejáratának lezárása.

 Módosítási tervrajz: TERV_Berkenye_parkolo

A kérdőív kitöltéséhez kérjük kattintson az alábbi linkre:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd4OV8d5253Kf06RV6J3n2wcSKlsUOme-Vu_ZGzw6VmwHoAag/viewform?usp=sf_link

Tájékoztatom Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20011.évi CXII. törvény (Infotv) a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közfeladatot ellátó szerveket kötelezi, hogy a törvényben meghatározott adatok körét folyamatosan és díjmentesen – bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül – elektronikus úton közzétegyék.

A fent említett törvény mellékletében meghatározott közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján – www.pesterzsebet.hu  2007. február 15-étől folyamatosan megtalálhatóak.

Ha Ön a megjelenteken túli közérdekű adat megismerését igényli, akkor azt Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjétől kérheti (neve: dr. Demjanovich Orsolya jegyző).

A kérelmeket postai úton a 1201 Budapest, Kossuth tér 1. címre várjuk, illetve lehetőség van annak személyes leadására Gasztonyi Ildikónál (szervezési osztályvezető-helyettes) a Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) I. em. 71. sz. hivatali helyiségében, valamint elektronikusan a gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu e-mail címen.

A beérkezett kérelmekre dr. Demjanovich Orsolya jegyző 15 napon belül – a kérelmező által megjelölt úton (postai, illetve elektronikus) – válaszol.

Gasztonyi Ildikó

Önkormányzati, hivatali hirdetmények

 ———————————————————————————————————————————-
 A közigazgatási és munkaügyi ügyek (perek és nem peres eljárások) fórumrendszere
2020. április 1-től – lényeges változások

                    – Összefoglaló tájékoztató

                    – Ügyfél tájékoztató

                    – Térképes tájékoztató

                    – Tájékoztató plakát

– Építéshatósági hirdetmény

– Tájékoztatás a szálláshely-szolgáltatók regisztrációjáról és adatszolgáltatási kötelezettségéről

– Tájékoztató a 2019. március 1. napjától érvényes étkezési személyi térítési díjakról

– Közlemény az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak bírság nélküli engedélyezésére 

 – Tájékoztató az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

– TÁJÉKOZTATÁS az Önkormányzati ASP2 Szakrendszereinek bevezetéséről

– HIRDETMÉNY Rendezvényszervezők részére

 – A KÚRIA Önkormányzati Tanácsának  h a t á r o z a t a

– Címkezeléssel_érintett_címek_listája – 2020

Hirdetmény -Momentum Party Bt.

Hirdetmény -Szűcs József

Hirdetmény -PEST-AUTO Kft.

Hirdetmény – fakivágási engedély kérelem

Budapesti Rendőr-Főkapitányság, VI.kerületi Rendőrkapitányság – mint Szabálysértési Hatóság

Adóhatósági hirdetmények
No files (of extension(s): "") found in: https://pesterzsebet.hu/wp-content/uploads/2020/09/../../hirdetmenyek/hatosagi-hirdetmenyek/Adohatosagi_hirdetmenyek

 

Bringázz a munkába!

Tájékoztató a Duna-Sétányról ◄

Az elmúlt hetekben többen is érdeklődtek arról, hogy milyen megközelítéssel és átjárással lehet majd használni kerületünk duna-parti részét. A teljeskörű tájékoztatás érdekében R. Takács Eszter főépítészünk foglalta össze a jelenlegi állapotot és a jövőbeni irányokat:

A Pesterzsébeti Önkormányzat a Duna-parton végig a Fővárosi Önkormányzat támogatásával SÉTÁNY kialakítását tervezi. A tavalyi évben a sétány koncepció tervei elkészültek. Ez évben került sor az engedélyező hatóságokkal történő egyeztetésekre. A Vízművek, Környezetvédelmi Hatóságok elvárásai szerint kerültek kialakításra a víziállások, sólyák, stégek elhelyezési, építési tervei.Új ötletekkel gazdagodott a terv, eldöntésre került a vízilétesítmények anyaghasználata, szerkezeti kialakításuk. Lesz például vízen úszó, a vízállással mozgó stég, vagy a víztől függetlenül álló kilátó vízilétesítmény. Interaktív padok kerülnek elhelyezésre a gyalogos felületek mellett. A fővárosi főépítész véleményezte az elkészített terveket, nagyon pozitívnak látja a fejlesztést, kimagaslóan színvonalasnak ítélte a terveket. A képviselő-testület, a kerületi tervtanács és az Önkormányzat Környezetvédelmi és Városfejlesztési bizottsága is megvitatta a sétány kialakítását, kisebb módosításokkal támogatják a mielőbbi megvalósítást.
Az üzemeltetők kezdeményezték, hogy legyen a sétány mellett büfé, leülő terasz, nyilvános WC. A jódos-sós fürdő mellett a sétány felé is nyílik majd vendéglátó hely, nyilvános WC lesz a játszótér mellett.
Az engedélyezési tervek elkészültek. A tervek alapján összeállították a költségvetést, mely jelentősen meghaladta a tervezett beruházási összeget. Jelenleg a tervek módosítása folyik, hiszen a beruházási költségek emelésére nincs mód.

Remélhetően a kerület teljes Duna-partja mellett végig lehet sétálni a közeljövőben. Ha rendelkezésünkre álló anyagi fedezet nem lesz elegendő arra, hogy a sétány a teljes hosszon kiépüljön, akkor is a Gubacsi-híd hídfő és a játszótér között biztosan elmehetünk gyalog. A kivitelezés még ez év őszén megkezdődhet.

Duna-Sétány – tervezett állapot

R. Takács Eszter főépítész
2020. 06. 16.

 Budapest főváros településszerkezeti terv (TSZT 2017) és a Fővárosi rendezési szabályzat (FRSZ) Felülvizsgálatának véleményezése

   Adatkezelési tájékoztató

 

Tisztelt Pesterzsébeti Lakosok!

 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a „Veszélyhelyzet során a gyermekek napközbeni felügyeletével kapcsolatos intézkedésekről” szóló 152/2020. (IV.27.) Kormányrendeletben meghatározottak szerint, a bölcsődés és óvodás korú gyermekek napközbeni felügyeletét (ügyeletet) továbbra is biztosítjuk.

A dolgozó szülők helyzetének megkönnyítése érdekében a kerületi óvodákban és bölcsődékben idén nem lesz nyári zárás, az intézmények a nyár folyamán nyitva tartanak.

Harminc éve történt ◄

Három évtizeddel ezelőtt május 2-án  tartotta alakuló ülését az új, demokratikusan választott, többpárti Országgyűlés.
A 43 év utáni első, szabad, többpárti Országgyűlés hivatalos megalakulását követően a képviselők elénekelték a Himnuszt, majd meghallgatták Petőfi Sándor: A nemzetgyűléshez című versét.

Köszönöm minden korábbi és jelenlegi pesterzsébeti országgyűlési képviselőnek a kerületért végzett munkáját, közös céljaink eléréséhez sok sikert kívánok!

Szabados Ákos
Pesterzsébet polgármestere

 

FIGYELEM!

Április 27-től kötelező a fővárosi boltokban a maszkviselés. Az új típusú koronavírus elleni küzdelem támogatása érdekében Budapest Főváros Önkormányzata a budapesti üzlettulajdonosok számára földre ragasztható matricákat készített, amelyek segítségével jelezhetik vevőiknek a biztonságos várakozási távolságot.

Kérjük, ha igényelni szeretne matricákat, az alábbi űrlapon jelezze. A matricák és a kiszállításuk is ingyenes.

Vigyázzunk egymásra!

Figyelemfelhívó matrica képe

https://koronavirus.budapest.hu/maszkviseles-matricat-kerek/

————————————————————————————————————————————————————-

► Dolgoznak a fertőtlenítők ◄

A tervezett ütemezés szerint májusban is hetente két alkalommal fertőtlenítjük a nagyobb forgalmú kerületi közterületeket.

A munkák elvégzésére egy olyan vállalkozással kötünk szerződést, amelynek munkatársai maximum 2%-os hidrogén peroxid oldatot használnak a fertőtlenítésre.

Az alkalmazott fertőtlenítőszer nem ártalmas az emberekre és a növényekre, ugyanakkor erős fertőtlenítő hatással rendelkezik.

A rendszeres fertőtlenítéssel biztonságosabbá válnak a köztereink, de továbbra is arra kérünk mindenkit, hogy amennyiben lehetséges maradjon az otthonában!

———————————————————————————————————————————————————-

Továbbra is kijárási korlátozás!

 A Kormány döntése alapján a kijárási korlátozás szabályai változatlanul érvényben maradnak.

Kerületünkben hétvégére is fenntartjuk az eddigi intézkedéseket, kérjük, hogy ezeket Önök is tartsák be!

  • Otthonukat csak akkor hagyják el, ha halaszthatatlanul fontos ok miatt szükséges!
  • Közterületeink lezárt részeit ne használják, a le nem zárt részeket pedig csak áthaladásra, célirányos közlekedésre vegyék igénybe!
  • A csoportosulásokat, fizikai kontaktusokat kerüljék és mellőzzék!

Önökre is számítunk abban, hogy a szabályok betartásával hozzájárulnak a járvány megfékezéséhez.Közterület-felügyelőink Önökért dolgoznak, az előírások betartását ellenőrzik, a rendőrséggel együttműködve szükség esetén intézkednek.
Köszönjük, hogy felelős magatartásukkal Önök is tesznek saját és embertársaik egészségének megóvásáért!

————————————————————————————————————————————————————-

VÁLTOZÁS az idősávos vásárlás korlátozásban! ◄

TOVÁBBRA IS KIJÁRÁSI KORLÁTOZÁS VAN ÉRVÉNYBEN!

Szerdai ülésén a Kormány úgy döntött, hogy szombattól további egy hétre újra meghosszabbítja a kijárási korlátozást. Tehát továbbra is csak alapos okkal, az előírt életkori-és időkorlátozások mentén szabad elhagyni otthonunkat. Be kell tartani az egymástól legalább másfél méteres távolságot is. Szombaton 0 órától vasárnap éjfélig tartó időszakra a polgármesterek felhatalmazást kaptak a fentieknél szigorúbb előírásokra. Az elmúlt időszak tapasztalatai alapján a korábbiaknál szigorúbb intézkedéseket nem vezetünk be Pesterzsébeten, de ismét az eddigiek szigorú betartására kérjük és szólítjuk fel Tisztelt Lakosainkat:

·Közterületeinket (parkok, terek, sportparkok, sétálóutca, játszóterek) csak áthaladás és célirányos közlekedés céljára használják, a szalaggal elkerített részeit pedig erre se vegyék igénybe!

·Az utcákon, közterületeken ne csoportosuljanak, tartsák meg az előírt távolságot és kerüljenek mindenféle személyes kontaktust!

·Az üzleteket, egyéb vásárlóhelyeket kizárólag az életkoruknak megfelelő időszakban látogassák!

·Aki teheti, viseljen maszkot, kendőt, vagy alkalmazzon bármilyen, az orr és a száj eltakarására alkalmas módszert!

Ezek a szabályok Önökért, mindannyiunkért vannak, de csak akkor hoznak eredményt, ha MINDENKI betartja őket. Mindannyiunk KÖZÖS felelőssége, hogy fegyelmezettséggel, odafigyeléssel MEGAKADÁLYOZZUK a járvány terjedését.

EGYMÁSTÓL TÁVOL, DE EGYÜTT, EGYMÁSÉRT!

 

– Fekete György – nekrológ

 – Agrárminisztérium tájékoztatója

Pesterzsébet példát mutat

Szeretném megköszönni mindenkinek azt a felelős összetartást és önfegyelmet amivel nekivágtunk a hosszú hétvégének. A pénteki napon készült képek nagyszerű bizonyítékai annak az önként vállalt korlátozásnak, ami a vírus elleni védekezés legfontosabb pillére. A kerületi köztereken tegnap tapasztaltak megerősítenek abban, hogy közösen sikerülni fog korlátok közé szorítani a járvány terjedését, hálás vagyok amiért ilyen sokan vagyunk együtt ebben a küzdelemben!

Tartsuk meg ezt a közös értéket, maradjunk otthonainkban továbbra is!

Szabados Ákos

polgármester

SZIGORÚBB KORLÁTOZÁSOK A HÚSVÉTI ÜNNEPEK ALATT!

A Kormány a kijárási korlátozások határozatlan időre történő meghosszabbítása mellett döntött. A húsvéti hétvégére a polgármesterek a helyi lakosság védelme érdekében további intézkedéseket tehetnek, ezért Pesterzsébeten szigorúbb korlátozások lépnek életbe.

Kerületünk nagyobb forgalmú köztereit – ahol csoportosulások alakulhatnak ki – csak célirányos közlekedésre, áthaladásra lehet használni a húsvéti ünnepek alatt.  Az ezeken a közösségi tereken található padokat a Rendvédelmi Osztály elkeríti, közterület-felügyelőink folyamatosan ellenőrizni fogják az előírások betartását.

Kérem, hogy tartsák be a korlátozásokat, mindannyiunk közös érdeke ezt kívánja!

Köszönöm szépen az együttműködésüket!

93183215_2633828090194902_4231498459733032960_n.jpg

► Kérem, hogy továbbra is maradjanak otthonaikban! ◄

A húsvéti ünnep közeledtével és a jó idő beköszöntével mindannyiunk számára még nehezebbé válhat az otthonmaradás és a kijárási korlátozás betartása. Az elmúlt hetekben az önkormányzat munkatársai és az egymással együttműködő kerületi polgárok mindent megtettek annak érdekében, hogy elkerüljük a tömegessé váló, kiugróan magas megbetegedést, de a veszélyhelyzetnek még sajnos koránt sincs vége. Arra szeretnék kérni mindenkit, hogy tartsák meg ezeket a kereteket a hosszú húsvéti hétvégén is, legyenek türelmesek és csak a legszükségesebb esetekben hagyják el otthonainkat! A már ismert telefonszámokon és az internetes elérhetőségeken folyamatosan várják azok jelentkezését akik segítségre szorulnak, köszönöm, hogy az otthonmaradásukkal is támogatják a járvány elleni további védekezést!

Szabados Ákos

Pesterzsébet polgármestere

 

► Az elmúlt egy hónap legfontosabb kerületi intézkedései a koronavírus járvánnyal kapcsolatban ◄
Elindult a 150 éves Pesterzsébet oldal!
Köszönjük a képeket a Pesterzsébeti Múzeumnak!
Ide klikkelve érik el az oldalt:  https://www.facebook.com/pesterzsebet150

Az FKF Zrt. munkatársai is fertőtlenítik a pesterzsébeti köztereket ◄

A járványügyi veszélyhelyzet miatt megnövekedett köztisztasági feladatok ellátására, az önkormányzat szerződést kötött a Fővárosi Közterület-Fenntartó Nonprofit Zrt- vel a forgalmasabb közterületek fertőtlenítésére. 2020. április 1-től a hónap végéig összesen nyolc alkalommal, 3-5 naponta reggel 6:00 és 14:00 óra között két munkacsoporttal végzik a fertőtlenítést. A helyszínek között a piacok, az orvosi rendelők környéke, nagyobb forgalmú buszmegállók, a gyakrabban látogatott és nagyobb áruházak körüli közterületek szerepelnek.A Pesterzsébeti Szociális Foglalkoztató továbbra is a sétálóutcát és az ott elhelyezett padokat fertőtleníti, ezt a munkát a kerület közterületein eddig a NATO Kft. és a Petrolépítő Kft. munkája egészítette ki, amelyet ingyenesen végeztek az önkormányzat részére.

Szabados Ákos Polgármester Úr videó üzenete

Életbe lépett az idősávos vásárlás korlátozás ◄

Kérünk mindenkit, hogy a vásárlásai során vegye figyelembe a rendeletben foglalt korlátozást, ezzel is segítve az időskorúak védelmét a veszélyhelyzet ideje alatt!

Amennyiben az alábbi tájékoztató anyagot szeretnék letölteni és kinyomtatni, kattintsanak ide, ahol A/4-es és A/3-as méretben is megtalálják!

Köszönjük az együttműködésüket!

Idősávos vásárlás korlátozás A/3 méretben

Idősávos vásárlás korlátozás A/4 méretben

71/2020 (III.27.) Kormány rendelet a kijárási korlátozásról

HSZI Család- és Gyermekjóléti Központ felhívása

Adományok

Vigyázat CSALÓK!

Közlemény fizetési kötelezettség felfüggesztéséről

Közlemény az önkormányzati költségvetés módosításáról

Közlemény időskorúaknak szájmaszk biztosításáról

Felhívás és tájékoztató 70 év feletti lakosok részére

MARADJ OTTHON ! megelőzést célzó tájékoztatás

FKF Közlemény zöldhulladék gyűjtéséről

Időskorúaknak szóló közlemény

Lakossági tájékoztató  a koronavírus járványról IV.

Hirdetmény önkormányzati bizottsági és képviselő-testületi ülések elmaradásáról

Lakossági hirdetmény a megtett intézkedésekről és tudnivalókról

Hirdetmény a Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógy és Strandfürdő zárvatartásáról

Lakossági tájékoztató  a hivatali ügyfélfogadás szüneteltetéséről

Szociális foglalkoztató hirdetménye

Lakossági tájékoztató  a koronavírus miatti ügyfélfogadásról

Lakossági tájékoztató  a koronavírus járványról III.

Lakossági tájékoztató plakát a koronavírus és influenza járványról II.

Lakossági tájékoztató plakát a koronavírus és influenza járványról I.

LAKOSSÁGI FELHÍVÁS nyilvános WIFI pontok helyszínével kapcsolatban

Lakossági tájékoztató a koronavírus és influenza járványról

KSH Közlemény lakossági adatgyűjtésről

 PMKH határozat módosítása – Gubacsi vasúti híd

– Tájékoztatás szervezett patkányirtásról

– ASP Tájékoztatás ügyfél tárhelyére érkező űrlapmásolat kezeléséről

– ASP központ tájékoztatása a mentett űrlapokról

– FIGYELEMFELHÍVÁS a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára

– FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

– Iskolai körzethatárok 2019-20 tanévre

– Tájékoztató a rendőrségi e-ügyintézésről

– Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

– Tájékoztató közterületek karbantartásáról

 – TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS KORMÁNYHATÁROZATRÓL

                   –Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.    27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

– PESTERZSÉBET KÜLSŐ VÉDELMI TERVE – 2017-11-07 13:54:29

– Elektronikus építési napló_tájékoztató – 2013-10-02 10:51:59

– Nemdohányzók védelméről – 2012-06-07 14:18:16

Aktuális pályázati felhívások, lehetőségek

Fogadd örökbe a játszótered, parkod, kutyafuttatód 2020

                     „Fogadd örökbe” 2020 Pályázati felhívás
                      Pályázati adatlap nevezéshez

 

Felhívás kitüntető címek adományozására

 

————————————————————————————————————————————————————————————————————————

Pesterzsébet Önkormányzata kitüntetéseket adományoz azon természetes vagy jogi személyeknek, akik kiemelkedő és önzetlen munkájukkal hozzájárulnak kerületünk fejlődéséhez.
Kérjük Pesterzsébet polgárait, intézményeit, egyházait, társadalmi és civil szervezeteit, hogy éljenek a lehetősséggel, tegyenek javaslatokat Pesterzsébet Egészségügyéért, Pesterzsébet Gyermekeiért,
Pesterzsébet Szociális Munkáért, Pesterzsébet Sportjáért, Pesterzsébet Kultúrájáért  kitüntető címekre.
Javaslataikat írásban, részletes indoklással, a felterjesztő és a felterjesztett nevének és elérhetőségének (telefon, e-mail, lakcím) pontos megjelölésével várjuk.

Jelölési határidő: 2020. július 31.
Cím: Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály (1201 Bp. Kossuth Lajos tér 1. fszt.7. Titkárság

—————————————————————————————————————————————————————————————————————————

– Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással  kapcsolatos pályázatok

– Budapest XX. Tátra tér 1 szám alatti ingatlan bérbeadása
– Budapest XX. Kossuth Lajos u. 66. szám alatti ingatlan bérbeadása

– Budapest XX. Kossuth Lajos u. 68. szám alatti ingatlan bérbeadása
– Pályázati felhívás a Budapest XX. Tátra tér 1. sz. alatti volt iskola ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

————————————————————————————-

 

Kerületi rendezvények

Pesterzsébeti nyár 2020

Kerületen kívüli rendezvények

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet