Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Hirdetmények

Közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendjeStratégiai zajtérkép adatgyűjtésHivatalos hirdetményekÁlláshirdetésekHatósági hirdetményekHivatalos tájékoztatókKözbeszerzésekKifüggesztett tervekPályázati felhívásokRendezvények

Tájékoztatom Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20011.évi CXII. törvény (Infotv) a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közfeladatot ellátó szerveket kötelezi, hogy a törvényben meghatározott adatok körét folyamatosan és díjmentesen – bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül – elektronikus úton közzétegyék.

A fent említett törvény mellékletében meghatározott közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján – www.pesterzsebet.hu  2007. február 15-étől folyamatosan megtalálhatóak.

Ha Ön a megjelenteken túli közérdekű adat megismerését igényli, akkor azt Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjétől kérheti (neve: dr. Demjanovich Orsolya jegyző).

A kérelmeket postai úton a 1201 Budapest, Kossuth tér 1. címre várjuk, illetve lehetőség van annak személyes leadására Gasztonyi Ildikónál (szervezési osztályvezető-helyettes) a Polgármesteri Hivatal (Kossuth tér 1.) I. em. 71. sz. hivatali helyiségében, valamint elektronikusan a gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu e-mail címen.

A beérkezett kérelmekre dr. Demjanovich Orsolya jegyző 15 napon belül – a kérelmező által megjelölt úton (postai, illetve elektronikus) – válaszol.

Gasztonyi Ildikó

A környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről szóló 280/2004. (X. 20.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rend.) értelmében a rendeletben meghatározott éves forgalomnagyságot meghaladó közlekedési létesítményekre stratégiai zajtérképet és zajcsökkentési intézkedési tervet kell készíteni és rendszeres időközönként felülvizsgálni. A Korm. rend. 1. § (3) bekezdés b) pontja és a (3a) bekezdés b) pontja az előbbi feladat ellátását a közlekedésért felelős miniszter által kijelölt szervezethez telepíti. A miniszteri kijelölés alapján a fő közlekedési létesítmények közül a nagyforgalmú vasutak (30 000 szerelvény/évnél nagyobb forgalmú vasútvonalak) és a nagyforgalmú közutak (3 millió jármű/évnél nagyobb forgalmú országos közúti szakaszok) stratégiai zajtérképeinek és intézkedési terveinek elkészítését és felülvizsgálatát a KTI Közlekedéstudományi Nonprofit Kft. (a továbbiakban: KTI) végzi.

Tájékoztatom, hogy a Korm. rend.-ben előírtaknak megfelelően a KTI elkészítette a nagyforgalmú közutakra és a nagyforgalmú vasutakra vonatkozó intézkedési tervek tervezetét (intézkedési tervjavaslat), melyet társadalmi egyeztetésre megküldött Önkormányzatunknak.

 

Fentiek alapján felhívom a Tisztelt Lakosság figyelmét, hogy a tervjavaslattal kapcsolatos véleményeket, észrevételeket legkésőbb 2020. január 15. napjáig írásban, a ktivelemeny@pesterzsebet.hu e-mail címre írt levél formájában várjuk.

Az intézkedési tervjavaslatokat az alábbi dokumentumok tartalmazzák:

  1. Általános leírás – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus01_Strategiai_zajterkepezes_III_ciklus__Intezkedesi_tervek_Altalanos_leiras 01_Strategiai_zajterkepezes_III_ciklus_Altalanos_leiras
  2. Műszaki dokumentáció – Intézkedési terv – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus02_Fo_kozlekedesi_letesitmenyek_III_ciklus_intezkedesi_terv_kozut 02_Fo_kozlekedesi_letesitmenyek_III_ciklus_intezkedesi_terv_vasut 02_Fo_kozlekedesi_letesitmenyek_III_ciklus_telepulesi_erintettseg_adatok_kozut 02_Fo_kozlekedesi_letesitmenyek_III_ciklus_telepulesi_erintettseg_adatok_vasut
  3. Budapest – Budapest XX. kerület – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – intézkedési terv – Közúti/Vasúti 03_Strategiai_zajterkepezes_III_ciklus_Muszaki_dokumentacio 03_Strategiai_zajterkepezes_III_ciklusIntezkedesi_tervek_Muszaki_dokumentacio

Felhívjuk szíves figyelmét, hogy a webhelyen elérhető stratégiai zajtérképekhez tartozó dokumentumok („Általános leírás – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus”, „Műszaki dokumentáció – Stratégiai zajtérképezés III. ciklus”, „Budapest – Budapest XX. kerület – Fő közlekedési létesítmények stratégiai zajtérképezése III. ciklus – települési érintettség adatok – Közúti/Vasúti”) egyeztetésére 2018-ban már sor került, ezért azok csak tájékoztató jellegűek, nem képezik a jelen egyeztetés tárgyát.

 

Végezetül tájékoztatom, hogy az intézkedési tervjavaslatokhoz kapcsolódó, a KTI által 2018-ban készített stratégiai zajtérképek a http://ugyelza.kti.hu/map/ linken keresztül bárki számára bejelentkezés nélkül is elérhetőek.

Önkormányzati, hivatali hirdetmények

Díszoklevél pedagógusoknakFELHÍVÁS!

Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről a téli szünetben

 Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a szünidei gyermekétkezés keretében a szülő, törvényes képviselő kérelmére, a hátrányos helyzetű és rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő halmozottan hátrányos helyzetű iskolás korú gyermekek részére, a déli meleg főétkezést a téli tanítási szünet időtartama alatt valamennyi munkanapon (összesen 5 munkanap) ingyenesen biztosítja.

A hátrányos helyzetre, halmozottan hátrányos helyzetre, illetve a szünidei gyermekétkeztetés igénybevételére vonatkozó részletes felvilágosítást a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztálya nyújt az igénylők számára.

———————————————————————————————————————————————————————————–

Budapest Főváros XX. kerület, Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal 2019. év végi csökkentett ügyfél fogadási rendje

– Tájékoztatás a december 7-i és 14-munkanapokról

– Tájékoztatás a szálláshely-szolgáltatók regisztrációjáról és adatszolgáltatási kötelezettségéről

– Elveszett – hatályon kívül helyezett – hivatali körbélyegző

– Bírósági ülnökök 2019. évi választása

– Tájékoztató a 2019. március 1. napjától érvényes étkezési személyi térítési díjakról

– Közlemény az engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített kutak bírság nélküli engedélyezésére 

 – Tájékoztató az engedély nélkül fúrt vagy ásott kutak engedélyeztetéséről

– TÁJÉKOZTATÁS az Önkormányzati ASP2 Szakrendszereinek bevezetéséről

– HIRDETMÉNY Rendezvényszervezők részére

 – A KÚRIA Önkormányzati Tanácsának  h a t á r o z a t a

– 29_2019_rendelet

– Címkezeléssel_érintett_címek_listája – 2019

Agrárminisztérium határozata a baromfik zártan tartására vonatkozóan

 – Hirdetmény Darvas Autókozmetika Kft

Budapesti Rendőr-Főkapitányság, VI.kerületi Rendőrkapitányság – mint Szabálysértési Hatóság

Adóhatósági hirdetmények

MEGHÍVÓ szülői fórumra

Hirdetmény a Pesterzsébeti Jódos Sós Gyógy és Strandfürdő  igénybevételéről

Hirdetmény a Gubacsi vasúti híd átépítéséről

 PMKH határozat módosítása – Gubacsi vasúti híd

Tájékoztató a gyermekétkeztetés igénybevételéről az őszi szünetben

KSH Közlemény lakossági adatgyűjtésről

Budapest Építészeti Nívódíja 2019 – Pályázat

Tájékoztatás környezeti hatásvizsgálat megindításáról

Tájékoztatás szúnyogok elleni védekezéssel kapcsolatban

                     – Lakossági tájékoztató

                     – Tájékoztató plakát a védekezésről

– Tájékoztatás szervezett patkányirtásról

– ASP Tájékoztatás ügyfél tárhelyére érkező űrlapmásolat kezeléséről

– ASP központ tájékoztatása a mentett űrlapokról

– FIGYELEMFELHÍVÁS a Nemzeti Eszközkezelő bérlői számára

– FELHÍVÁS a tankötelessé váló gyermekek iskolai beíratására

– Iskolai körzethatárok 2019-20 tanévre

– Tájékoztató a KSH lakossági adatgyűjtéséről

– Tájékoztató a rendőrségi e-ügyintézésről

– Kérelem a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörbe tartozó  kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz

– Tájékoztató közterületek karbantartásáról

 – TÁJÉKOZTATÓ A TÉLI REZSICSÖKKENTÉSSEL KAPCSOLATOS KORMÁNYHATÁROZATRÓL

                   –Igénybejelentő nyilatkozat a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről szóló 1364/2018. (VII.    27.) Korm. határozatban foglalt háztartások részére

– A Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács tájékoztatója lakossági adatgyűjtéssel kapcsolatban

– PESTERZSÉBET KÜLSŐ VÉDELMI TERVE – 2017-11-07 13:54:29

– Elektronikus építési napló_tájékoztató – 2013-10-02 10:51:59

– Főpolgármesteri Hivatal Sajtó közleménye a TÁJÉKOZTATÁS fenntartásáról – 2017-01-30 16:27:49

– Nemdohányzók védelméről – 2012-06-07 14:18:16

Aktuális pályázati felhívások, lehetőségek

Tájékoztató a BURSA HUNGARICA 2020. pályázat felosztásáról

– Élhetőbb, tisztább, virágosabb Pesterzsébetért” verseny

                                 Kiírás

                                Adatlap – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS nevelési-oktatási intézmények, kulturális- és közművelődési intézmények, valamint az állami fenntartási pesterzsébeti általános iskolák részére

                            – pályázati felhívás

                            – adatkezelési tájékoztató – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  Pesterzsébet közigazgatási területén székhellyel rendelkező egyesületek, valamint Pesterzsébet közigazgatási területén lakóhellyel rendelkező magánszemélyek részére

                            – pályázati felhívás

                            – adatkezelési tájékoztató – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő diák- és egyéb sportegyesületek, továbbá a Pesterzsébeten lakó, kiemelkedő sporteredményt elérő egyéni sportolók sporttevékenységének támogatására

                            – pályázati felhívás

                            – adatkezelési tájékoztató

– PÁLYÁZATI FELHÍVÁS  Tevékenységüket Pesterzsébeten kifejtő civil szervezetek 2019. évi helyi programjai végrehajtásának támogatására

                            – pályázati felhívás

                            – adatkezelési tájékoztató

– PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód 2019!”

                           – pályázati felhívás

                           – adatlap

 – PÁLYÁZATI FELHÍVÁS Építészeti Örökségvédelmi Támogatás 2018

– Élhetőbb, tisztább, virágosabb Pesterzsébetért környezetvédelmi pályázat

Letölthető adatlap – magánszemélyek részére

Letölthető adatlap – társasházak részére

– Ingatlanértékesítéssel, bérbeadással  kapcsolatos pályázatok

– Budapest XX. Tátra tér 1 szám alatti ingatlan bérbeadása – Budapest XX. Kossuth Lajos u. 66. szám alatti ingatlan bérbeadása – Budapest XX. Kossuth Lajos u. 68. szám alatti ingatlan bérbeadása – Pályázati felhívás a Budapest XX. Tátra tér 1. sz. alatti volt iskola ingatlan bérbeadás útján történő hasznosítására

————————————————————————————-

– Önkormányzatok illetőleg önkormányzati feladatellátást biztosító egyes közszolgáltatások akadálymentesítése KMOP-2007-4.5.3. – TÁJÉKOZTATÓK Akadálymentesen a pesterzsébeti felnőtt háziorvosi rendelőben (KMOP-4.5.3-2007-0020) – 2017-01-31 13:36:14 Akadálymentesen a pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában (KMOP-4.5.3-2007-0022) – 2017-01-31 13:36:40

– Önkormányzati intézmények épületeinek energiahatékonysági korszerűsítése Pesterzsébeten (KEHOP-5.2.9-16-2016-00086 Önkormányzati_intézmények_épületeinek_energiahatékonysági_korszerűsítése

– Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata ASP központhoz való csatlakozása (KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16-2017-01068) ASP csatlakozás

Kerületi rendezvények

Kerületen kívüli rendezvények

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet