Ösztöndíj lehetőség roma nemzetiségűek számára

Ösztöndíj lehetőség roma nemzetiségűek számára

A Fővárosi Önkormányzat fenntartásában működő Romano Kher Budapesti Roma Művelődési Ház nyílt pályázatot hirdetett a 2021/2022. tanév második félévére ösztöndíj pályázatban való részvételre.

 Pályázati feltételek:

A pályázat a Budapesten lakó, a roma nemzetiséghez tartozó , minimum 3,00 tanulmányi átlaggal rendelkező, alapfokú köznevelési intézményben felső tagozaton, vagy középfokú nevelési-oktatási intézményben nappali tagozaton tanulók számára kerül kiírásra, akik más forrásból, hasonló célra nem részesülnek ösztöndíjban. A jelentkezés további feltétele, hogy a pályázó részt vegyen valamelyik budapesti tanoda programjában.

Az ösztöndíj összege tanulónként havonta 20 000 Ft, azaz húszezer forint, mely összeg 2022. február hónaptól június hónapig, azaz 5 hónapon keresztül, havonta kerül folyósításra. Az ösztöndíjban maximum 40 fő részesülhet.

A pályázat lebonyolításának ütemezése: 

 • a pályázat meghirdetésének dátuma: 2022. január 4. 
 • a pályázatok beérkezésének határideje: 2022. január 24. 16 óra 
 • hiánypótlások beérkezésének határideje: 2022. február 1. 16 óra 
 • döntés a pályázatokról: 2022. február 4. 
 • a pályázók értesítésének határideje: 2022. február 7. 
 • a nyertes pályázókkal való szerződéskötés határideje: 2022. február 18. 
 • az első havi ösztöndíj utalásának határideje: 2022. március 10.  

Az elbírálás során előnyt jelent: 

 • a minél jobb tanulmányi eredmény, 
 • ha a tanuló rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesül vagy hátrányos helyzetű,
 •  ha a tanuló valamely tantárgyból, vagy bármely művészeti ágban, sportban kiemelkedő  eredményt ért/ér el (pl. iskolai/kerületi/fővárosi versenyen), 
 • ha a tanuló csatolja mentorának/az általa látogatott tanoda képviselőjének ajánlását.

A pályázat tartalmi és formai követelményei:  

kötelezően csatolandó dokumentumok

 • a tanuló és a tanuló törvényes képviselője által aláírt Adatlap (letölthető: www.eszgsz.hu)
 • a tanuló 2020/2021-es tanév végi bizonyítványának hiteles másolata (az iskola képviselőjének  aláírásával, az iskola bélyegzőjével ellátva), 
 • iskolalátogatási igazolás, vagy tanulói jogviszony igazolás 
 • tanulói szerződés a tanodai programban való részvételről, 
 • kézzel írt fogalmazás abban a témában, hogy miért jelentkezik az ösztöndíjra, melyek a jövőbeli  tanulmányi tervei, elképzelései arról, hogy mivel szeretne majd foglalkozni, illetve milyen  tantárgyból/területen ért el kiemelkedő eredményt. A fogalmazás terjedelme: egy oldal A/4-es  oldalon, 
 • aláírt adatkezelési nyilatkozat. 

további csatolható dokumentumok

 • hátrányos helyzetet, vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményt igazoló határozat  másolata, 
 • tanodai mentor ajánlása. 

A pályázatot egy példányban, papíralapon, zárt borítékban – személyesen, vagy postai úton – kell  benyújtani az alábbi címre és megjelöléssel postai úton:

ÉSZGSZ  1555, Budapest 136. Pf. 71. „Romano Kher Tanulmányi Ösztöndíj Pályázat” 

vagy személyesen 

ÉSZGSZ 1134 Budapest, Róbert Károly krt.49-51. Titkárság  hétfőtől péntekig 8-13 óra között 

 

Érdeklődni e-mailben lehet: romapalyazat@eszgsz.hu

A részletes pályázati felhívást és mellékleteit megtalálhatók a pályázat lebonyolítójának honlapján:  www.eszgsz.hu

 

(Fotó:Pxhere.com)