Óvodai beiratkozás május 2-6. között

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (továbbiakban: Nkt.) értelmében a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig (ebben az évben 2022. augusztus 31-ig) a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától, (ebben az évben 2022. szeptember 1-től) legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson köteles részt venni.

Amennyiben a gyermek a harmadik életévét betöltötte, de testi vagy értelmi fejlettségi szintje alapján még nem érett az óvodai nevelésre és az óvodai jelentkezését az orvos nem javasolja, bölcsődei ellátás keretében a gyermek negyedik életévének betöltését követő augusztus 31-ig gondozható, nevelhető. 

Milyen óvodát válasszunk?

Az Nkt. 72. § (2) bekezdése értelmében a szülő gyermeke adottságainak, képességeinek, érdeklődésének megfelelően, saját vallási, világnézeti meggyőződésére, nemzeti hovatartozására tekintettel szabadon választhat óvodát.

Létezik kötelező felvételt biztosító óvoda, mégpedig a gyermek lakóhelye közelében. A kötelező felvételt biztosító óvoda köteles felvenni, átvenni azt a gyermeket, aki életvitelszerűen az óvoda körzetében lakik, vagy ahol a szülője dolgozik.

Pesterzsébeti önkormányzati óvodák:

GÉZENGÚZ ÓVODA

https://gezenguzovi.hu/hu/altalanos-informaciok/gezenguz-ovoda-2022-ben/

KEREKERDŐ ÓVODA

https://www.kerekerdo-ovi.hu/images/dok/KEREKERDO-kipp-kopp-2022.pdf

NYITNIKÉK ÓVODA

BAROSS NÉMET NEMZETSÉGI ÓVODA

https://www.barossovi.hu/wp-content/uploads/PESTERZS%C3%89BETI-BAROSS-N%C3%89MET-NEMZETIS%C3%89GI-%C3%93VODA.pdf

GYERMEKMOSOLY ÓVODA

https://www.gymo.hu/

LURKÓHÁZ ÓVODA

http://lurkohazovoda.hu/esemenyek-fooldal/

  1. óvodai beiratkozás hirdetmény:
  1. Felvétel iránti kérelem és körzetek (a letölthető dokumentumok fül alatt):