PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága „Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód!” címmel közösségépítő pályázatot ír ki a Budapest XX. kerületi lakosság részére.

A pályázatra szülői és kutyás közösségek jelentkezhetnek. Játszótér kategóriában Pesterzsébeten lakó, szülői közösségek vehetnek részt, akik vállalják a közterületi, bárki által látogatható játszótér és a környező zöld sáv megfelelő gondozását is. A pályázaton (legalább öt, külön háztartásban élő, pesterzsébeti lakos, a pályázati kiírásban szereplő örökbefogadó nyilatkozat támogató aláírásával rendelkező) közösség indulhat.

Kutyafuttató kategóriában Pesterzsébeten lakó, kutyás közösségek vehetnek részt, akik vállalják a kutyafuttató és a környező zöld sáv megfelelő gondozását is. A bizottság a pályázó közösség kiválasztásánál figyelembe fogja venni az örökbe fogadni kívánt kutyafuttató jelenlegi gondozottságát, tisztaságát is. A pályázaton (legalább öt, külön háztartásban élő pesterzsébeti lakos, a pályázati kiírásban szereplő örökbefogadó nyilatkozat támogató aláírásával rendelkező) közösség indulhat.

A benyújtott pályázatokat a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság értékeli. A pályázatok rangsora pontozás alapján kerül meghatározásra. A pontozásnál az alappontszámokat az adott közösség vállalásai, a játszótér-kutyafuttató és a környező zöldterület gyommentessége, tisztasága, gondozottsága (pl. virágosítás) jelentik. Számít a vállalt terület nagysága, és további pontokat jelent a házirend részvételi alapon történő kialakítása – amennyiben házirenddel az adott játszótér vagy kutyafuttató jelenleg még nem rendelkezik -, de ez csak mint plusz vállalás szerepelhet!

A pályázat fő célja az örökbefogadott terület közösségi erővel és a pályázat keretében biztosított anyagok, növények és munkaeszközök felhasználásával történő rendbetétele, majd a pályázó csapat által egy éven keresztül a rendben tartása, fenntartása.

A bírálatkor figyelembe vesszük az önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett környezetszépítő akciókban való részvételt is.

A meghirdetett kategóriákban a Bizottság a pontozási rendszer alapján felállított rangsor szerint értékeli a pályázókat. Kategóriánként a legmagasabb pontszámot elért pályázók „fogadhatják örökbe” az általuk választott játszóteret, illetve kutyafuttatót.

Pályázni a pályázati adatlap kitöltésével lehet. A pályázatok postai úton az alábbi címre:

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1., vagy személyesen, ügyfélfogadási időben (H: 14.30-18.00, SZ: 8.00-16.30, P: 8.00-11.00)

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Városgazdálkodási Osztálya 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. félemelet 36. szoba, vagy elektronikus formában vagyongazdalkodas@pesterzsebet.hu e-mail címen nyújthatók be.

Pályázatok benyújtásának határideje: 2019. március 20. (szerda) 16.00 óra.

A késedelmesen érkező pályázat érvénytelen!

A pályázat benyújtási módjai:

  • Személyesen vagy postai úton: A pályázatokat a pályázati felhívás mellékletét képező adatlapon, zárt borítékban kell benyújtani. A borítékra írják rá, hogy „Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód!” pályázat. Az adatlap Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat honlapjáról tölthető le, vagy a Polgármesteri Hivatal portáján átvehető.
  • Elektronikus benyújtás esetén: Az e-mail tárgyrovatában szerepelnie kell, hogy „Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód!” pályázat. Az adatlap Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat honlapjáról tölthető le. Elektronikus benyújtás esetén kizárólag az eredetben aláírt pályázati adatlap szkennelt változatát fogadjuk el, melyben a támogatók aláírásai és személyes adatai olvashatóak.

Az egyéb módon benyújtott pályázat érvénytelen!

Az adatlapon a támogatók, valamint a pályázókat képviselő személy nevét, címét, telefonszámát kell megadni, illetve az örökbefogadott játszótér, kutyafuttató pontos elhelyezkedését, nagyságát is. Az adatlapot a támogatóknak, valamint a pályázókat képviselő személynek alá kell írnia. Az aláírások hitelességéért és valódiságáért a pályázókat képviselő személy felel!

A pályázatban résztvevőknek a kitöltött jelentkezési lapon kívül egyéb dokumentumot csak abban az esetben kell benyújtaniuk, ha részt vettek korábban önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett egyéb környezetszépítő akciókban való részvételt kell igazolni. (Nyilatkozat arról, hogy milyen eseményeken, mikor vettek részt, hány ember gondozza a kertet, kiknek mi a feladata, stb.).

Az egyes kategóriák kiválasztott közösségei szakmai és nem pénzbeli – a játszóterek, kutyafuttatók, környező zöld felületek gondozását, szépítését elősegítendő választásuk szerint virágokat, facsemetéket, növényeket, homokot, földet, kerítésalapanyagot, festéket, ecsetet – támogatást kapnak a vállalt feladat elvégzéséhez. A kiválasztott közösségek által „örökbe fogadott” játszótérre, kutyafuttatóra kikerül egy évig az ezt igazoló tábla is, igény esetén a játszótér házirendjét is tartalmazó táblával együtt.

A pályázat keretein belül NEM lehet plusz játszóeszközökre, utcabútorokra pályázni. A pályázat kizárólag a környezet rendbe tételéhez szükséges eszközöket és anyagokat biztosítja ahhoz, hogy a pályázó csapat saját kezűleg, szakmai segítségnyújtás mellett elvégezze a javítási, karbantartási, esetlegesen környezetszépítési munkálatokat.

Az örökbe fogadó közösségek részére a vállalt feladat elvégzéséhez szükséges alapanyagok és eszközök átadása előreláthatóan 2019. májusában történik.

További információkat a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság titkárától kaphatnak a 061/421-0669-es vezetékes telefonszámon.

Sok sikert kívánunk mindazoknak, akik egyetértenek a Fogadd örökbe a játszótered, kutyafuttatód! közösségépítő verseny szellemiségével, és hajlandók aktív, tevőleges szerepet vállalni benne!

Várjuk a pályázó közösségek jelentkezését!

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága

 

Pályázati adatlap: Fogadd örökbe adatlap