Pénzügyi ügyintézőt keres a GAMESZ

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet pénzügyi ügyintéző, áfa analitikus munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest, Baross utca 73-77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok: Számlák érvényesítése, ellenőrzése. Banki utalás ellenőrzése. Az eredeti és módosított előirányzatok könyvelése és határozathoz való egyeztetése. Részvétel a negyedéves mérlegjelentés, havi és negyedéves költségvetési jelentés, valamint az éves beszámoló elkészítésében. Adózással kapcsolatos feladatok ellátása, adóbevallások és egyéb NAV által kért nyilvántartások elkészítése.

Illetmény és juttatások:  Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

 •       Középfokú képesítés, Pénzügyi-számviteli ügyintézői ismeretek,,
 •       Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet

Előnyt jelentő kompetenciák:

 •       ASP program ismerete,
 •       államháztartási gazdálkodás területén szerzett legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,
 •       3-5 éves forgalmi adó bevallási gyakorlat
 •       mérlegképes könyvelői képesítés

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz,
 •       felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. szeptember 1.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenyei Judit nyújt, a 421-1071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Letenyei Judit részére a letenyei.judit@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre a pályázat beérkezett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. szeptember 7.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.gesz20ker.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2020. augusztus 17.