„Reformáció 501”

A reformáció hónapjában, októberben a Vörösmarty Mihály Református Általános Iskolában többféle módon emlékeztünk meg 1517.oktober 31-éről.

A megemlékezés keretében 2018.október 24-én a teljes napot a témához kapcsolódó projektre építettük. A feladatok központjában Luther munkássága, az 5 Sola, Kálvin, a reformáció Magyarországon, bibliafordítás, református jelképek és az épülő Klapka téri templom volt.

Közös áhítattal indult a nap, az áhítat után a felső tagozatosok különböző állomásokon ismerkedtek meg a reformációval: I. állomás: Bibliamúzeum; II. állomás: Reformáció séta; III. Képeslapkészítő műhely; IV. Reformátorok a könyvtárban; V. Filmklub: Időutazás (a debreceni kollégium diákjainak egy napja 1600-ban.).

Az alsósok, miután megismerkedtek a Klapka téri templom történetével, a saját termükben kézműveskedtek, feldolgozva a látottakat.

Az iskola pedagógusainak lelkes munkájával, játékos, tevékenykedtető formában sikerült egy örömteli napot szerezni az iskola tanulóinak.

A napot összegezve, kiértékelve okleveleket, emléklapokat, díjakat adtunk át.

Végül Sztárai Mihály szép énekével „Mely igen jó az Úr Istent dicsérni”zártuk.

Reformáció – múlt, jelen jövő. A reformáció nagyjait és vívmányait megismerve, a múltból eljutottunk a jelenbe, a Klapka téri templom megépülésének a csodájához. A reformátorok és hítbéli elődeink példáján fellelkesedve, Isten ígéreteiben bízva reménykedünk a jövőben.

Soli Deo Gloria!