Szakmai fórum

Idén már ötödik alkalommal rendezték meg a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda Mákvirág tagóvodájában az intézmény és a kerületi bölcsődék közötti együttműködést elősegítő szakmai fórumot.

 

Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete nevében Juhász Lajosné alpolgármester nyitotta meg az eseményt. Köszöntőjében elmondta: – Az iskoláskor előtti korosztály napközbeni, intézményes ellátása a kezdetektől fogva két intézménytípusra, a bölcsődékre és az óvodákra hárul. A megismerési, tanulási folyamat már a bölcsődében elkezdődik a mindennapi szabad játékba beágyazva. A bölcsőde alapozza meg a gyerekek önállóságra való törekvéseit, melyet az óvoda felhasznál szokásrendszere kialakításában, a szocializációs, együttműködési készségek fejlesztésére. Az óvoda funkcióihoz tartozik, hogy segítse a gyermek személyiségének alakulását sokoldalú képességfejlesztéssel, illetve alaposan felkészítse őt az iskolai életre, mind testileg, mind lelkileg. Ez az alkalom nemcsak a szakmai tapasztalatcserére alkalmas, hanem arra is, hogy a nevelők is jobban megismerjék egymást, ezzel elősegítve a közös nevelőmunkát.

A rendezvényen részt vettek a kerületi bölcsődék vezetői, gyermekgondozók, a házigazda óvoda pedagógusai és a vezetőségi tagok.

A megjelentek bepillantást nyertek a csoportokban folyó nevelőmunkába, megfigyelték a bölcsődéből érkező gyermekeket, beilleszkedésükről, a fejlesztési lehetőségeikről folytattunk eszmecserét. A bölcsődei szakemberek három csoportba tettek látogatást, ahol megfigyelték a gyermekeket tevékenység közben.

Betekintést nyertek a következő területeken;

 • a Montessori módszer alkalmazása a hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelése,
 • a játékba integrált tevékenységközpontú képesség- és készségfejlesztés, élmény és tapasztalatszerzés lehetőségeinek tárháza, az egyéni bánásmód alkalmazása, a másság elfogadása, ahol biztosított a tehetséggondozás ugyanúgy, mint a felzárkóztatás,
 • a korszerű mozgásfejlesztés mindennapi tevékenységébe.

A látottak után kötetlen beszélgetésre került sor, melynek során megállapításra került, hogy a bölcsődéből óvodába érkező gyerekek beilleszkedése zökkenőmentesebb, a gondozási-nevelési feladatok terén kialakult szokás- szabályrend nagymértékben támogatja az intézményváltást.

Összegzésként megfogalmazódtak az eddigi eredmények;

 • egymás munkájának még hatékonyabb megismerése, folyamatos együttműködés,
 • nyílt napokon való részvétel,
 • részvétel egymás szülői értekezletein,
 • egyéni konzultációs lehetőségek folyamatos biztosítása,
 • szokás- szabályrend összehangolása,
 • folyamatosabb kapcsolattartás a szülőkkel

A javaslatok figyelembe vételével újabb tervek szövődtek; s

 • a sajátos nevelést igénylő gyermekek érdekében szorosabb konzultációs rendszer kialakítása (gondozó, óvodapedagógus, fejlesztő szakemberek, orvos bevonásával)
 • szakmai eseményekre egymás meghívása (szakmai fórum, előadás, nevelési értekezlet, nyílt nap, stb.,…)
 • betekintés óvodáink egyes játszóházaiba,
 • együttműködés intézményközi munkaközösségi foglalkozásokban, módszertani továbbképzés terén.

A hagyományosan megrendezett szakmai tapasztalatcsere elérte célját, és eredményesen zárult.

 

Winkler Györgyi

Mákvirág Tagóvoda Vezető

A szakmai fórum levezető Elnöke