Szakmai fórum

„Bölcsőde – óvoda együttműködés” címmel szervezett idén is szakmai fórumot a Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvoda. Az eseményt Pesterzsébet Önkormányzatának képviselő-testülete nevében Juhász Lajosné alpolgármester nyitotta meg. Köszöntőjében méltatta a két intézménytípus, az óvoda és a bölcsőde együttműködésének eddigi eredményeit, kiemelte a pedagógiai munka alapos megismerését, az aktív részvételt, a nyitottságot egymás munkájában.

A fórumon részt vett Fekete Katalin, az Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottság elnöke, Szakali Tibor, a HSZI intézményvezető-helyettese, Tantosné Rostagni Katalin bölcsődei szaktanácsadó, a kerület bölcsődevezetői, családgondozói, védőnői. A Gyermekmosoly óvoda részéről Soós Jánosné intézményvezető, Kuruczné Hegedűs Magdolna intézményvezető-helyettes, Süveg Miklósné tagóvoda-vezető, valamint az óvodapedagógusok.

A fórum résztvevői betekintettek a csoportokban folyó nevelőmunkába, játékba integrált tevékenységközpontú képesség- és készségfejlesztésekbe, az élmény- és tapasztalatszerzés lehetőségeinek tárházába, melyen belül kidomborodott az egyéni bánásmód alkalmazása, a másság elfogadása, ahol biztosított a tehetséggondozás ugyanúgy, mint a felzárkóztatás.

A látottak utáni kötetlen beszélgetésen a résztvevők megállapították, hogy a bölcsődéből óvodába érkező gyerekek beilleszkedése zökkenőmentesebb, a gondozási-nevelési feladatok terén kialakult szokás- és szabályrend nagymértékben támogatja az intézményváltást.  A bölcsőde és óvoda együttműködése tudatos, összehangolt pedagógiai munkát jelent.

Soós Jánosné intézményvezető összegezte a szakmai fórum eredményeit, majd a fórum résztvevő szakemberei megfogalmazták a következő időszak tervezett szakmai feladatait.

 

Eredmények:

  • egymás munkájának megismerése, folyamatos együttműködés,
  • nyílt napokon való részvétel,
  • részvétel egymás szülői értekezletein,
  • egyéni konzultációs lehetőségek folyamatos biztosítása,
  • szokás- szabályrend összehangolása,
  • könnyebb, folyamatosabb kapcsolattartás a szülőkkel

Feladatok:

  • szakmai eseményekre egymás meghívása (szakmai fórum, előadás, nevelési értekezlet, nyílt nap, egyéb…)
  • betekintés óvodáink egyes játszóházaiba

 

Winkler Györgyi

Mákvirág Tagóvoda tagóvoda-vezető