Sztako Istvanne Bobe

Sztakó Istvánné, Böbe emlékére

A Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal nyugalmazott aljegyzője életének 73. évében 2024. március 1-én türelemmel viselt betegség után elhunyt. 

Munkássága teljes egészében a közigazgatáshoz fűződött, élete első és egyetlen munkahelye Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala, illetve annak jogelődje volt.  

1969. július 1-től 42 évén át folyamatosan és hűségesen szolgálta a Városházát és a kerület lakosságát. A Hivatal különböző munkaterületein dolgozott, ügyintézőtől az osztályvezetői munkakörig, majd 1999-től Pesterzsébet aljegyzője lett. Munkavégzését az elhivatottság, szakmaszeretet, lojalitás, segítőkészség és szorgalom jellemezte. 

Irányította a Szervezési, Igazgatási, Lakásügyi Osztályt, vezette a Személyügyi és az Igazgatási és Ügyfélszolgálati Osztályt. 

Az 1970-es évektől kezdve irányítója volt a helyi szervezetfejlesztési munkáknak, a megfelelő hivatali szervezet kialakításának. 

Szakmai tudásának elismerése nyilvánult meg abban is, hogy 1998. óta tagja volt az Országos Közigazgatási Vizsgabizottságnak. 

Tapasztalatai, segítőkész emberi hozzáállása miatt meghatározó személyisége volt Pesterzsébet Önkormányzata Polgármesteri Hivatalának. 

Tevékenységét kimagasló szakmai hozzáértés, hivatástudat, felelősségérzet és következetesség jellemezte, mely minden esetben hozzájárult a hivatal törvényes működéséhez, a feladatok szakszerű ellátásához. Pontos, megbízható ember volt, aki feladatait nem csak szakszerűen, de megfontoltan, logikusan, koordináltan, munkatársait motiváltan végezte. 

Folyamatosan részt vett a közigazgatás fejlesztésében és korszerűsítésében, az ügyfélbarát közigazgatás, az egymenetes ügyintézés megteremtésében. Kiemelkedő szerepe volt 1978-ban a Tájékoztató és Ügyfélszolgálati Iroda létrehozásában, elsőként a Fővárosban, a XX. kerületben. 

1999-től aljegyzőként folyamatosan azért dolgozott, hogy a helyi önkormányzat eredményes működését segítse. Kiváló vezetői és szakmai tapasztalatainak köszönhetően Pesterzsébet Önkormányzatának Polgármesteri Hivatala 2004-ben bevezette a CAF Minőségügyi rendszert, mely által 2005-ben a Hivatal a Magyar Közigazgatási Minőségi Díj nyertese lett. 

Munkáját több kitüntetéssel elismerték: 

1978-ban Kiváló Dolgozó 

1987-ben Kiváló Munkáért majd 

1997-ben kiegyensúlyozott és kimagasló színvonalú közigazgatási tevékenységéért a 

Magyar Köztársaság Bronz Érdemkereszt kitüntetését kapta. 

Sztakó Istvánné egész életét családjának, munkásságát a köz szolgálatának szentelte, 42 év folyamatos munkavégzés után 2011. évben vonult nyugdíjba. 

Nyugdíjasként sem szakadt el a Hivataltól és a munkatársaitól. 

Sztakó Istvánnét a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal saját halottjának tekinti, vigasztaló együttérzéssel gondolva a gyászoló családra.