Címke: óvodai beiratkozás

óvoda
A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény (a továbbiakban: Nkt.) 8. § (1)  bekezdése alapján az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő  intézmény.   A nevelési-oktatási