Tájékoztatás a MoLaRi rendszer működéséről

Tájékoztatás a MoLaRi rendszer helyszíneivel kapcsolatban

Mi a MoLaRi?

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatósága a veszélyes vegyi ipari területek területén belül és kívül országos kiterjedésű, magas rendelkezésre állású adatátviteli hálózatra épülő meteorológiai és vegyi monitoring, valamint lakossági riasztó rendszer –Monitoring és Lakossági Riasztó (MoLaRi) kiépítésén dolgozik. 

Kerületünk vonatkozásában a Vinyl és Linde üzemek Illatos úti telephelyeinek jelenléte miatt szükséges a MoLaRi rendszer üzemeltetése. A rendszerhez tartozó végpontok az üzemek 3 km-es körzetén belül, egységes lefedettséget biztosítva kerültek kiépítésre 2021-ben. A MoLaRi rendszer kiépítése elővigyázatossági célokat szolgál, az új Európai Uniós irányelvek miatt van rá szükség. Fontos tudni azonban, hogy nem a vegyi üzemek általi veszélyeztetettség nő, hanem az üzemi felügyeleti rendszerek technológiai javulásával újabb lehetőség van azok magasabb szintű, szigorúbb ellenőrzésére.

Mi alapján dönti el a katasztrófavédelem, hogy hová telepíti szirénát?

A riasztó végpontok telepítése (egzakt módszerekkel kidolgozott) akusztikai tervek alapján történik. Az adott település akusztikai felmérését követően a katasztrófavédelem által megbízott mérnökcsoport határozza meg a riasztó végpontok helyét. A kritériumok között szerepel a költséghatékonyság (szükséges és elégséges berendezés telepítése), illetve az elsődlegesen állami, önkormányzati tulajdonú ingatlanokon történő telepítés. Tekintettel arra, hogy a végpontok (országosan) egységes teljesítményűek és a védelmi követelmények alapján az átlagos háttérzajnál „hangosabban” kell a berendezéseknek megszólalnia, így előfordulhatnak olyan esetek, hogy az adott területen nem lehet megoldani kizárólag állami, önkormányzati területek igénybevételével a telepítést, így (jogszabályi felhatalmazás alapján) magántulajdonú ingatlanon is elhelyezhetik a védelmi eszközöket. Azonban, akár állami, önkormányzati épületen, akár máshol helyezik el a riasztó eszközt (szirénát) az adott területen, a lakosságnak minden esetben ugyanolyan „hangosan” kell hallania a vészjelzéseket és a követendő magatartási szabályokat, tehát gyakorlatilag azt, hogy mit kell tenniük.

Az akusztikai tervek tartalma:

Az akusztikai terv célja, hogy szakmailag megalapozottá tegye a telepítendő riasztó végpontok számát, főbb paramétereinek és telepítési helyeinek kiválasztását.

▪Hallhatóság kritériumainak meghatározása

▪Háttérzaj meghatározása

▪Jel-zaj viszony számítása

▪Akusztikai mérési jegyzőkönyv

▪Telepítési helyek meghatározása

▪Telepítési helyek térképes ábrázolása

▪Riasztó végpont főbb (akusztikai) paraméterei

Forrás és bővebb információ: https://www.katasztrofavedelem.hu/49/molari-rendszer

Hol találhatók a MoLaRi-k?

Budapest XX. kerület közigazgatási területén összesen 41 darab végpont került megállapításra, melyek közül 28 darab végpont közterületi oszlopon, 13 darab sziréna végpont pedig magasabb épületek tetején került elhelyezésre.

1. 1205 Budapest, Mártírok útja 4. előtt
2. 1205 Budapest, Mártírok útja 26. előtt
3. 1205 Budapest, Köteles utca 27B. előtt
4. 1203 Budapest, Kende Kanuth utca 1. előtt
5. 1205 Budapest, Kinizsi utca 21. előtt
6. 1205 Budapest, Thököly utca 19. előtt
7. 1205 Budapest, Mártírok útja 48. előtt
8. 1205 Budapest, Pannónia utca 30. előtt.
9. 1203 Budapest, Török Flóris utca
10. 1203 Budapest, Kálmán utca 15.
11. 1205 Budapest, Valéria utca 1. előtt
12. 1204 Budapest, Kossuth Lajos utca 84-86.
13. 1205 Budapest, Kossuth Lajos utca 142A. előtt
14. 1205 Budapest, Mártonffy utca 61. előtt
15. 1202 Budapest, Kossuthfalva utca 9. előtt
16. 1202 Budapest, Nagysándor József utca 3. előtt
17. 1203 Budapest, Határ út 1.
18. 1203 Budapest, Helsinki út 5.
19. 1203 Budapest, Lajtha László utca 24.
20. 1203 Budapest, Török Flóris utca 26.
21. 1204 Budapest, Szent Erzsébet tér
22. 1204 Budapest, Tátra tér 
23. 1205 Budapest, Mártonffy utca 25.
24. 1202 Budapest, Tompa utca 25. előtt
25. 1202 Budapest, Csoma utca 45. előtt
26. 1203 Budapest, Bíró Mihály utca 8.
27. 1201 Budapest, Ady Endre utca 98.
28. 1204 Budapest, Török Flóris utca 98-102.
29. 1204 Budapest, Emlékezés tere, Szent Imre herceg utca
30. 1204 Budapest, Szent Imre herceg utca 81A. előtt
31. 1204 Budapest, Pöltenberg utca 54. előtt
32. 1202 Budapest, Lázár utca 36. előtt
33. 1202 Budapest, Losonc utca 1. előtt
34. 1203 Budapest, Serény utca 2-4.
35. 1201 Budapest, Helsinki út 32.
36. 1201 Budapest, Baross utca 71.
37. 1201 Budapest, Vörösmarty utca 13-15.
38. 1204 Budapest, Dessewffy utca 11. előtt
39. 1203 Budapest, Téglagyártó utca
40. 1203 Budapest, Közműhelytelep utca
41. 1202 Budapest, Perczel Mór utca 1. előtt

 

 

(Fotó:Pxhere.com)