pesterzsebet

Tájékoztató a fővárosi lakásrezsi támogatás 2022. október 1-től megváltozott feltételeiről 

2022. október 1-től bővül a fővárosi lakásrezsi támogatásra jogosultak köre, a támogatás a vezetékes gázszolgáltatás és villamosenergia-szolgáltatás díjához is igényelhető és megemelkedik a támogatás összege is.   

Az új szabályozás alapján a korábbiak szerint meghatározott rászoruló háztartások mellett a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek is jogosultak a támogatás igénybevételére, ha a részükre folyósított ellátás havi összege nem haladja meg a 170 000,-Ft-ot. 

A támogatás a víz-, csatorna és szemétszállítási szolgáltatás, valamint távhőszolgáltatási díjtámogatás mellett gázszolgáltatási és villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatásként is igényelhető. 

Az új feltételek alapján – legfeljebb kétféle díjtámogatás igénylésével – havi 4 000,-Ft összegű díjtámogatásra a rászoruló háztartások és azon nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak, akik ellátásának havonta folyósított összege nem haladja meg a 100 000-Ft-ot. 

Amennyiben a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy ellátásának havi összege a 100 000,-Ft-ot meghaladja, de nem éri el a havi 170 000,-Ft-ot legfeljebb egyféle díjtámogatás igénylésével, havi 2 000,-Ft támogatásban részesülhet.

A jogosultság megállapítását, a támogatás folyósítását és az egyéb adminisztratív feladatokat továbbra is a HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány végzi. 

 A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a www.pesterzsebet.hu honlapról letölthető, valamint ügyfélfogadási időben, a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán személyesen is átvehető.  

A kitöltött igénylőlapot a csatolt igazolással együtt postai úton ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest, Pf. 345.) kell eljuttatni vagy a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályon megtalálható gyűjtődobozban is elhelyezhető. 

Bővebb információ a támogatásról:

    01_UJ_tajekoztato_a_fovarosi_lakasrezsi_tamogatasrol.pdf (177.55 Kb)

  02_Uj_igenylo_lap_fovarosi_lakasrezsi_tamogatasra.pdf (197.2 Kb)