Tájékoztató a Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról

A Fővárosi Közgyűlés Fővárosi Lakásrezsi Támogatásról szóló 30/2020 (VI. 5.) Főv. Kgy. rendelete alapján 2020. július 1-től fővárosi közüzemi díjtámogatást igényelhetnek azok a rászoruló fővárosi természetes személyek, akik védendő fogyasztónak minősülnek.

 

A díjtámogatás havi összege 2000 Ft, mely a távhő- vagy a víz-, csatorna-, szemétszállítási számlán kerül jóváírásra.  A díjtámogatás az igénylés benyújtását követő második hónaptól, de legkorábban 2020. szeptember 1-től 12 hónapon keresztül jár.

A jogosultság megállapítását, a támogatás folyósítását és az egyéb adminisztratív feladatokat a HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány végzi.

A támogatásról, a jogosultság feltételeiről és az igénylés módjáról a HÁLÓZAT Alapítvány honlapján is részletes tájékoztatás érhető el.

Az igénylőlap és a szükséges nyomtatványok a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán – ügyfélfogadási időben – személyesen is átvehetőek.

 A kitöltött igénylőlapot a csatolt igazolással együtt postán ajánlott küldeményként a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest, Pf. 345.) kell eljuttatni vagy a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályon megtalálható gyűjtődobozban lehet elhelyezni.

 A díjtámogatáshoz kapcsolódó részletes tájékoztató és további letölthető dokumentumok:

Tájékoztató a fővárosi lakásrezsi támogatásról 2020

Igénylőlap a Távhőszolgáltatási  Díjtámogatáshoz

Igénylőlap a víz-, csatorna-, szemétszállítási díjtámogatáshoz

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételhez – /ÁRAM/

Kérelem fogyatékkal élő személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvételhez – /GÁZ/

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába
történő felvételéhez -/ÁRAM/

Kérelem szociálisan rászoruló személyként a védendő fogyasztók nyilvántartásába
történő felvételéhez -/GÁZ/