Táncban és vidámságban gazdag nap

A Pesterzsébeti Gyermekmosoly Óvodában március 29én, a nevelés nélküli nap alkalmával az ének, zene, énekes játék, gyermektánc köré építettük a szakmai ismereteink bővítését. Az elmúlt és az idei nevelési évben helyzetfeltáró vizsgálatot végeztünk ebben a témában Heiter Rita óvodapedagógus irányításával. Célunk az volt, hogy a csoportokban tett látogatások során feltérképezzük, összegezzük eddigi eredményeinket és újabb korszerű feladatokat, módszereket határozzunk meg az óvodánkba járó gyerekek még eredményesebb készség, képesség fejlesztéséhez. A nevelési értekezlet Heiter Rita óvodapedagógus prezentációjával kezdődött, aki az ének-zene foglalkozások megvalósításához nyújtott gyakorlati segítséget a csoportjában készített videofelvételekkel. A bemutatón kívül átadta az általa készített korszerű „Zenei kincsestárat”, amely népi mondókák, dalos játékok, gyermekdalok és gyermektáncok gyűjteménye.

A program Tatár Péter „Így tedd rá!” néptáncpedagógus táncban, játékban, élményekben, vidámságban gazdag továbbképzésével folytatódott, amely szintén bővítette módszertani tudásunkat. A Balatoni Katalin által kidolgozott módszer a mozgásos játékokon keresztül fejleszti többek között a gyermekek mozgáskoordinációját, mozgáskészségét, valamint játékos formában tanulhatják meg a magyar néptánc alapjait ugróiskolák, ügyességi és készségfejlesztő játékok segítségével. Óvodánk „Egészségnevelő” pedagógiai programjában kiemelt fontosságúnak tartjuk a rendszeres mozgást, valamint a népi kultúránk, hagyományaink átörökítését. A nevelőtestület aktív lelkesedéssel sajátította el a néptáncot megalapozó módszert a színes tulipánok, diók, babzsákok, gumizás, népi játékok, mondókák, dalok és tánclépések begyakorlásával. Mindenki számára új ötleteket és lendületet nyújtott az „ének, zene énekes játék, gyermektánc foglalkozáson kívül a többi óvodai tevékenységhez is a táncban, ismeretekben és vidámságban gazdag nap.

Kuruczné Hegedüs Magdolna

vezető helyettes