Tárgyi eszköz könyvelőt keres a Gamesz

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tárgyi eszköz könyvelő munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest, XX., Baross utca 73-77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GAMESZ és az általa könyvelt 10 intézmény tárgyi eszköz mozgásainak az ASP programba való rögzítése. Havi, negyedéves, éves zárások elvégzésében való aktív részvétel. KSH, GYEMSZI statisztikák, ad hoc kimutatások elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, Pénzügyi-számviteli ügyintézői ismeretek,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       magyar állampolgárság
  •       büntetlen előélet
  •       Minden egyéb megfelelőség esetén, pályakezdőt is szívesen foglalkoztatunk.

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

  •       ASP program ismerete – Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat,
  •       Államháztartási gazdálkodás területén szerzett – Legalább 3-5 év szakmai tapasztalat,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

  •       fényképes szakmai önéletrajz,
  •       felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 7.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenyei Judit gazdasági vezető nyújt, a 4211071 -es telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Letenyei Judit gazdasági vezető részére a letenyei.judit@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre a pályázat beérkezett.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 9.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.gesz20ker.hu/ honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 16.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.