Tárgyi eszköz könyvelőt keres a GAMESZ

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet  a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet tárgyi eszköz könyvelő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

 

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, XX., Baross 73-77.

 

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GAMESZ és a gazdasági körébe tartozó 10 intézmény tárgyi eszköz mozgásainak ASP programban való rögzítése. Havi, negyedéves, éves zárások elvégzésében való aktív részvétel. Selejtezések, leltározások előkészítése, végrehajtása. KSH, GYEMSZI statisztikák, ad hoc kimutatások elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

  •       Középfokú képesítés, Pénzügyi-számviteli ügyintézői ismeretek,
  •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
  •       Felhasználói szintű Számviteli/pénzügyi szoftverismeret,
  •       magyar állampolgárság
  •       büntetlen előélet
  •       fényképes szakmai önéletrajz,
  •       felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

Elvárt kompetenciák:

  •       ASP program ismerete,
  •       Államháztartási gazdálkodás területén szerzett legalább 3-5 év tapasztalat,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. február 20.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenyei Judit nyújt, a 421-1071 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

  •       Elektronikus úton Letenyei Judit részére a letenyei.judit@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre a pályázat beérkezett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. február 22.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.gesz20ker.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. február 4.