Társadalmi egyeztetés

Rendelettervezetek társadalmi véleményezése

Pesterzsébet Önkormányzata fontosnak tartja, a kerületben élők polgárokat megkérdezni az őket érintő kérdésekről, ezért a rendeletek egy részét társadalmi véleményezésre bocsájtja.

Az alább felsorolt rendeletekkel kapcsolatos észrevételeket a tarsadalmivelemenyezes@pesterzsebet.hu email címre várjuk.

Rendelettervezet megnevezése

Kifüggesztés

Véleményezési határidő

Társadalmi egyeztetés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások elidegenítésének feltételeiről2023.09.252023.09.26 16 óra
Társadalmi egyeztetés az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek bérbeadásának feltételeiről2023.09.252023.09.26 16 óra

Társadalmi egyeztetés az Önkormányzat követeléseiről való lemondás és a részletfizetés engedélyezésének szabályairól

2023.09.252023.09.26 16 óra

Társadalmi egyeztetés az a települési támogatásokról szóló 2/2015. (II.17.) önkormányzati rendelet módosításáróll

2023.09.25

2023.09.26 16 óra