Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Tisztelt Pesterzsébeti Választópolgárok!

2017.12.06

2018-ban országgyűlési képviselőket választunk. A választások pontos időpontja még nem ismeretes. A választások lebonyolításához a következő választási ciklusra szavazatszámláló bizottsági tagok jelentkezését várjuk, jelentkezési határidő: 2018. január 26-a.

Figyelemmel arra, hogy az eddig működő szavazatszámláló bizottságok megbízatása lejár, az országgyűlési választásokat megelőzően a szavazatszámláló bizottságok tagjait újból meg kell választani.
A szavazatszámláló bizottságok tagjainak elsődleges feladata a választás szavazóköri eredményének megállapítása, a választás tisztaságának, törvényességének biztosítása, a pártatlanság érvényesítése és szükség esetén a választás törvényes rendjének helyreállítása.
Amennyiben Ön szeretne aktívan részt venni az ország egyik legfontosabb közjogi eseményében, belelátni a választási munkába és a kerületben állandó lakcímmel rendelkezik, kérem, vállaljon munkát a szavazatszámláló bizottságban.
A szavazatszámláló bizottságnak a XX. kerületben állandó lakóhellyel rendelkező, nagykorú magyar állampolgár lehet a tagja, aki szerepel a központi névjegyzékben.
A szavazatszámláló bizottságnak nem lehet a tagja, ha máshol már választási bizottság, vagy választási iroda tagja, a Magyar Honvédséggel szolgálati jogviszonyban áll, valamely pártnak a tagja, a választókerületben jelöltet állító jelölő szervezet tagja, a választókerületben induló jelölt hozzátartozója, vagy központi államigazgatási szervvel vagy a választási bizottság illetékességi területén hatáskörrel rendelkező egyéb közigazgatási szervvel kormányzati szolgálati jogviszonyban, állami szolgálati jogviszonyban, szolgálati vagy más, munkavégzésre irányuló jogviszonyban álló személy a közalkalmazott kivételével, állami vezető.

A szavazatszámláló bizottságok tagjait, valamint a póttagokataz Önkormányzat Képviselő-testülete választja meg. A tagok a megválasztásukat követően esküt/ fogadalmat tesznek, kötelező oktatáson vesznek részt.
Kérem a Tisztelt Választópolgárokat, hogy jelentkezésükkel segítsék kerületünkben a választások sikeres lebonyolítását!

A jelentkezőknek az alábbi lapot kell kitölteniük: Jelentkezési lap letöltése

A nyomtatványon leadott jelentkezésüket a következő címre várjuk:
Polgármesteri Hivatal Szervezési Osztály
(Budapest, XX., Kossuth L. tér 1. I. emelet 71.)

Felvilágosítást a következő telefonszámon kérhetnek: 289-2548

dr. Demjanovich Orsolya
jegyző
Helyi Választási Irodavezető

Last modified: 2017.12.11

Comments are closed.

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet