Belső Ellenőrzési Egység

  • Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében, azok felhasználására irányuló ellenőrzés
  • Belső ellenőrzés (Hivatalon belül)
  • Felügyeleti ellenőrzés (az önkormányzat által alapított és fenntartott költségvetési szerveknél)
  • Pénzügyi, gazdasági ügyekben szakmai konzultáció biztosítása, tanácsadási tevékenység ellátása
  • Tulajdonosi ellenőrzés (az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteknél)