Hivatalban intézhető ügyek ügytípusok szerint

Adatvédelemmel, közérdekű adatokkal kapcsolatos ügyek (Szervezési Osztály)

Adóügyek (Hatósági Osztály)

ÁFA térítés (Városgazdálkodási Osztály)

Állami lakáscélú támogatás („szocpol”) (Városgazdálkodási Osztály)

Államháztartáson kívülre átadott pénzeszközök tekintetében, azok felhasználására irányuló ellenőrzés (Belső Ellenőrzési Egység)

Állami normatívák, pótlékok igénylésével, elszámolásával kapcsolatos ügyek (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Állattartással kapcsolatos ügyek (Hatósági Osztály)

Anyakönyvi és állampolgársági ügyek (Hatósági Osztály)

Belső ellenőrzés  (Belső Ellenőrzési Egység)

Beruházás, felújítás (Városgazdálkodási Osztály)

Birtokvédelmi ügyek (Hatósági Osztály)

Címkezeléssel (Központi címregiszter /KCR/) kapcsolatos ügyek (Hatósági Osztály)

Civil szervezetekkel, Civil Házzal kapcsolatos ügyek (Szervezési Osztály)

Energetikusi feladatok  (Városgazdálkodási Osztály)

Elszállított gépjárművek (Rendvédelmi Osztály)

EU-s pályázatokkal kapcsolatos feladatok (Városgazdálkodási Osztály)

Építési munkálatokkal kapcsolatos közterület-használati ügyek  (Hatósági Osztály)

Épített örökség helyi értékeinek védelmével kapcsolatos ügyek (Főépítészi Iroda)

Felsőoktatási ösztöndíjak ügyintézése (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Felügyeleti ellenőrzés  (Belső Ellenőrzési Egység)

Gyermekjóléti alapellátással kapcsolatos ügyek (családsegítés és gyermekjóléti szolgáltatás, bölcsőde, családi napközi, házi gyermekfelügyelet, gyermekek átmeneti otthona) (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Hagyatéki ügyek   (Hatósági Osztály)

Hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Házszámozás (Hatósági Osztály)

Helyi lakáscélú támogatás (Városgazdálkodási Osztály)

Helyiségügyek (Városgazdálkodási Osztály)

Hivatalüzemeltetési, ellátási feladatok (Szervezési Osztály)

Honlappal kapcsolatos feladatok, illetve egyéb, hivatali IT feladatok (Szervezési Osztály)

Ifjúsági ügyek (Szociális Osztály)

Iktató (Szervezési Osztály)

Ingatlan-vagyonkataszter (Városgazdálkodási Osztály)

Ingyenes jogi segítségnyújtás: hétfői napokon 14.30-18.00 (Jogi Osztály)

Intézmény karbantartási ügyek (Városgazdálkodási Osztály)

Intézmények működtetésével kapcsolatos ügyek (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Ipar ügyek  (Hatósági Osztály)

Iratkezeléssel kapcsolatos feladatok (iktatás, kézbesítés, iratátvétel,kiadás, helyben szokásos kihirdetés, stb.)   (Szervezési Osztály)

Kereskedelmi (Hatósági Osztály)

Kereskedelmi tevékenységgel kapcsolatos közterület-használati ügyek (Hatósági Osztály)

Képviselő-testülettel, bizottságokkal, képviselőkkel kapcsolatos információk, feladatok (Szervezési Osztály)

Kisállat tetem elszállítása  (Rendvédelmi Osztály)

Környezetvédelem (Városgazdálkodási Osztály)

Közbeszerzések, pályázatok (Városgazdálkodási Osztály)

Közterület használati ügyek (Városgazdálkodási Osztály)

Köztemetés (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Közlekedési ügyek (Városgazdálkodási Osztály)

Kulturális ügyek (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Lakásügyek (Városgazdálkodási Osztály)

Mélyépítési ügyek (Városgazdálkodási Osztály)

Nemzetiségi önkormányzatokkal kapcsolatos feladatok (Szervezési Osztály)

Nevezetes napok megünneplésének előkészítése (Pedagógus nap, Semmelweis nap, Szociális Munka nap) (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Oltási támogatás  (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Orvosi alapellátással kapcsolatos ügyek (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Óvodai neveléssel kapcsolatos ügyek  (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Önkormányzatot terhelő felelősségi károk intézése (Városgazdálkodási Osztály)

Önkormányzati rendezvényekkel kapcsolatos ügyek (Szervezési Osztály)

Peres és nem peres (önkormányzati) ügyekkel kapcsolatos feladatok (Jogi Osztály)

Pesterzsébet jelképhasználati, illetve névhasználati ügyek (Szervezési Osztály)

Pesterzsébet díszpolgáraival, tiszteletbeli polgáraival, kitüntetettjeivel kapcsolatos ügyek intézése (Szervezési Osztály)

Pesterzsébet Kártya igénylése, illetve az ezzel kapcsolatos feladatok(Szervezési Osztály)

Pesterzsébet újsággal kapcsolatos, illetve egyéb sajtó feladatok (Szervezési Osztály)

Pénzbeli krízistámogatás   (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Pénztár (Pénzügyi és Számviteli Osztály)

Pénzügyi, gazdasági ügyekben szakmai konzultáció biztosítása, tanácsadási tevékenység ellátása (Belső Ellenőrzési Egység)

Rendezvénytartással kapcsolatos ügyek  (Hatósági Osztály)

Rendkívüli települési támogatás (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény  (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Sporttámogatás  (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Sportügyek (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Szabálysértési ügyek (Hatósági Osztály)

Szálláshely üzemeltetésével kapcsolatos ügyek (Hatósági Osztály)

Szállítási szolgáltatáshoz nyújtott támogatás (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Szociális ügyek, segélyezés (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Szociális ellátással kapcsolatos ügyek  (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Születési támogatás  (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Tanügyek (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Társasházak törvényességi felügyelete (Jogi Osztály)

Telekügyek (Városgazdálkodási Osztály)

Települési díjhátralék csökkentési támogatás  (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Települési gyógyszertámogatás (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Települési lakásfenntartási támogatás (Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály)

Településrendezéssel kapcsolatos ügyek (Főépítészi Iroda)”

Településképi bejelentési eljárás” (Főépítészi Iroda)

Településképi véleményezési eljárás” (Főépítészi Iroda)

Térfigyelő rendszer (Városgazdálkodási Osztály)

Térinformatikai fejlesztéssel kapcsolatos ügyek (Főépítészi Iroda)

Tisztségviselők fogadóóráinak intézése (Személyzeti Osztály)

Törvényességi ellenőrzés (Jogi Osztály)

Tulajdonosi ellenőrzés (az önkormányzat 100 %-os tulajdonában lévő gazdálkodó szervezeteknél) (Belső Ellenőrzési Egység)

Választási Információs Szolgálat (választással, népszavazással, népi kezdeményezéssel,  népszámlálással, ülnökválasztással kapcsolatos feladatok) (Szervezési Osztály)

Vevőszámlázási ügyek (Pénzügyi és Számviteli Osztály)