pesterzsebet

Választási közlemény

Magyarország Köztársasági Elnöke 30/2024. (IIII. 13.) KE. sz. határozatával 2024. június 9. napjára tűzte ki a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásával közös eljárásban megrendezésre kerülő Európai Parlament tagjainak választását. A Nemzeti Választási Bizottság 8/2024. sz. határozatával ugyanerre a napra tűzte ki a nemzetiségi önkormányzati választásokat.

A választáson a XX. kerületben főpolgármesterre, a fővárosi közgyűlés tagjaira, kerületi polgármesterre, helyi önkormányzati képviselőre, az Európai Parlament tagjaira lehet majd szavazni.

Aki korábban nemzetiségi választópolgárként regisztrálta magát, az a helyi nemzetiségi önkormányzati képviselő választáson is részt vehet.

A választási névjegyzékbe történő felvételről szóló értesítőket a Nemzeti Választási Iroda 2024. április 19-ig küldi meg a választópolgárok részére.

Az önkormányzati képviselők és polgármesterek általános választásán, választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar és európai uniós állampolgár, továbbá a menekültként elismert vagy huzamos tartózkodási jogosultsággal rendelkező nagykorú személyek is.

Minden szavazásra jogosult választópolgár automatikusan felkerül a lakóhelye szerinti település szavazóköri névjegyzékre. Az a választópolgár, aki a választás kitűzése előtt legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített (és annak érvényessége a szavazás napjáig folyamatosan fennáll), átjelentkezéssel tartózkodási helyén szavazhat. Amennyiben a választópolgár átjelentkezéssel szavaz (és bejelentett lakcímeiben változás nem történik), a következő önkormányzati választásig a tartózkodási helye szerinti névjegyzékben szerepel majd. (Vagyis kizárólag a tartózkodási helyén kitűzésre kerülő időközi önkormányzati képviselő vagy polgármester választáson vehet részt.)

A nemzetiségi önkormányzati képviselők általános választásán választóként részt vehet az önkormányzati választásokon választójoggal rendelkező minden nagykorú magyar állampolgár, amennyiben a választást megelőzően nemzetiségi választópolgárként regisztráltatta magát (felvetette magát az adott nemzetiség névjegyzékébe).

E választástípusban nem választhat magyarországi lakóhellyel rendelkező európai uniós állampolgár, valamint a menekültként, bevándoroltként vagy letelepedettként elismert nagykorú személy.

Az Európai Parlament tagjainak választásán választójoggal rendelkezik minden, Magyarország területén lakóhellyel rendelkező nagykorú magyar állampolgár, valamint az Európai Unió más tagállamának magyarországi lakóhellyel rendelkező választópolgára, amennyiben nyilatkozatot tesz arról, hogy választójogát Magyarországon kívánja gyakorolni; továbbá azok a nagykorú magyar állampolgárok, akiknek sem Magyarországon, sem az Európai Unió más tagállamában sincsen lakcímük.

A választásokon elsődlegesen a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat. Az egyes választás típusokhoz kapcsolódóan azonban különböző lehetőségei vannak, ha másol (másik szavazókörben) kíván szavazni, illetve amennyiben fogyatékossággal él vagy mozgásában korlátozott.

Helyi és nemzetiségi önkormányzati választások

Szavazás a bejelentett tartózkodási helyen: az önkormányzati választásokon a tartózkodási helyén is szavazhat, amennyiben a választás kitűzését megelőzően legalább 30 nappal tartózkodási helyet létesített és ez a választás napján még érvényes. Erre vonatkozó kérelmét benyújthatja online és papír alapon személyesen, vagy meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában.

Mindezeket a választás kitűzését követően teheti meg a választás napját megelőző – 66. nap és a – 9. nap között, azaz 2024. május 31-ig

Figyelem a helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek, valamint a nemzetiségi önkormányzati választásoknál nincs külképviseleti választási lehetőség.

Európai parlamenti választások

Szavazás másik szavazókörben: az európai parlamenti választáson az ország bármely, szabadon választott településének kijelölt szavazókörében leadhatja szavazatát átjelentkezési kérelmet benyújtva online vagy papír alapon személyesen, vagy meghatalmazott útján bármely helyi választási irodában.

Külképviseleti szavazás: kérheti a kijelölt külképviseleti névjegyzékbe vételét, amennyiben szavazatát a külföldi magyar nagykövetségek, konzulátusok valamelyikén kívánja leadni.

Mindezeket a választás kitűzését követően teheti meg a választás napját megelőző – 66. nap és a – 9. nap között, azaz 2024. május 31-ig.

A választásokkal kapcsolatban egyéb részletes információkról a Nemzeti Választási Iroda honlapján, – www.valasztas.hu – valamint Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján – www.pesterzsebet.hu – és a következő elérhetőségeken tájékozódhat.

A Pesterzsébeti Helyi Választási Iroda:

vezetője:                  dr. Demjanovich Orsolya jegyző

címe:                       1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

telefon:                    + 36 1 283 1335,

e-mail cím:              jegyzo@pesterzsebet.hu

általános helyettes: Kovács András szervezési osztályvezető

telefon:                    +36 1 283 03 91

jogi helyettes:         Kócziánné dr. Pohl Mónika aljegyző

telefon:                    +36 1 289 25 39,

Választási Információs Szolgálat:

Subicz István szervezési osztályvezető-helyettes

címe:                   1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. em. 70.

ügyfélfogadás:   hétfőtől péntekig: 8.00 – 16.00

telefon:               + 36 1 289 2583, fax: + 36 1 289 2550,

e-mail címe:       subicz.istvan@pesterzsebet.hu

Választói névjegyzékkel, mozgóurnával, átjelentkezéssel, nemzetiségi regisztrációval kapcsolatos ügyek

Gasztonyi Ildikó szervezési osztályvezető-helyettes

címe:                   1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. em. 61.-62.

ügyfélfogadás:   hétfőtől péntekig 8.00 – 16.00

telefon:               + 36 1 289 2583, fax: + 36 1 289 2550,

e-mail címe:       gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu