TÁJÉKOZTATÓ

 Válasszunk körültekintően tüzelőanyagot, mert egészségünk és levegőnk minősége a tét!

 A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező. Sajnos a szálló por miatt romlik a levegő minősége. A szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk.

A gázfűtés, távhő és alternatív fűtési módok használata mellett jellemző fűtési mód a szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés.

 Mivel fűtsünk?

A szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek vannak. Legismertebb tüzelőanyagok a fa és a szén. Ha a kettő közül kell választani, akkor javasolt a fával való fűtés, mert a szén – főképp a rosszabb minőségű barnaszenek – használata sokkal jobban szennyezi a levegőt.

A fa történelmünk során a legrégebben használt energiahordozók egyike. Amennyiben helyesen használjuk fel a fát otthonunk fűtésére, úgy nem csak kevésbé szennyezzük a levegőt, ill. veszélyeztetjük saját és családunk egészségét, hanem a fűtés költségeit is jelentősen csökkenteni tudjuk.

Meg kell említeni a szilárd tüzelőanyagok sorában a szalmabrikettet, fabrikettet, illetve a faaprítékkal való fűtést is.

 A kezeletlen fa és papír származékok kivételével TILOS minden hulladék/háztartási hulladék égetése.

Például:               -    „kezelt” fák (ajtó, ablakkeret…stb.)

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. §-a alapján:

„27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék - az elemi kár kivételével - bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”

 Felhívom a figyelmet, hogy Budapest Főváros területén az avart és kerti hulladékot elégetni TILOS!

 

„Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelete alapján:

4/A. § (1) Az avar és kerti hulladék tekintetében Budapest Főváros közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak a következőképpen kell eljárni:

a) elsősorban helyben komposztálni kell,

b) másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít,

c)

d) elégetni tilos, kivéve, ha arra egyébként külön jogszabály alapján hatóságilag elrendelt intézkedésként kerül sor.”