TÁJÉKOZTATÓ A FŐVÁROSI LAKÁSREZSI TÁMOGATÁS 2022. október 1-től megváltozott feltételeiről

 

2022. október 1-től bővül a fővárosi lakásrezsi támogatásra jogosultak köre, a támogatás a vezetékes gázszolgáltatás és
villamosenergia-szolgáltatás díjához is igényelhető és megemelkedik a támogatás összege is.

 

Az új szabályozás alapján a korábbiak szerint meghatározott rászoruló háztartások mellett a nyugdíjban,
vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő budapestiek is jogosultak a támogatás igénybevételére
,
ha a részükre folyósított ellátás havi összege nem haladja meg a 170 000,-Ft-ot.

A támogatás a víz-, csatorna és szemétszállítási szolgáltatás, valamint távhőszolgáltatási díjtámogatás mellett
gázszolgáltatási és villamosenergia-szolgáltatási díjtámogatásként is igényelhető.

Az új feltételek alapján - legfeljebb kétféle díjtámogatás igénylésével - havi 4 000,-Ft összegű díjtámogatásra a rászoruló háztartások és
azon nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülők jogosultak,
akik ellátásának havonta folyósított összege nem haladja meg a 100 000-Ft-ot.

Amennyiben a nyugdíjban vagy nyugdíjszerű ellátásban részesülő személy ellátásának
havi összege a 100 000,-Ft-ot meghaladja, de nem éri el a havi 170 000,-Ft-ot
legfeljebb egyféle díjtámogatás igénylésével, havi 2 000,-Ft támogatásban részesülhet.

A jogosultság megállapítását, a támogatás folyósítását és az egyéb adminisztratív feladatokat továbbra is a
HÁLÓZAT – Budapesti Díjfizetőkért és Díjhátralékosokért Alapítvány végzi.

 

A támogatás igényléséhez szükséges nyomtatvány a www.pesterzsebet.hu honlapról letölthető, valamint
ügyfélfogadási időben, a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán személyesen is átvehető.

 

A kitöltött igénylőlapot a csatolt igazolással együtt postai úton ajánlott küldeményként
a Hálózat Alapítványhoz (1519 Budapest, Pf. 345.) kell eljuttatni vagy a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal
Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályon megtalálható gyűjtődobozban is elhelyezhető.

Bővebb információ a támogatásról:

·  01_UJ_tajekoztato_a_fovarosi_lakasrezsi_tamogatasrol.pdf (177.55 Kb)

·  02_Uj_igenylo_lap_fovarosi_lakasrezsi_tamogatasra.pdf (197.2 Kb)