Az első budapesti Makovecz-templom

Szeptember 23-án ünnepélyes keretek közt letették Makovecz Imre első fővárosi templomának alapkövét a Mátyás király téren. A Szabótelepi Református Gyülekezet már 1941-es megalakulása óta igyekezett saját templomot emelni.

Börzsönyi János, a Szabótelepi Református Egyházközség lelkésze a Megváltó Krisztus nevében köszöntötte a vendégeket és a megjelenteket, majd felolvasta Orbán Viktor miniszterelnök köszöntőjét. Elhangzott többek között: „Végre útjára indulhat az az építkezés, amelynek köszönhetően Makovecz Imre életművének újabb darabja készül el, amely méltó hajléka lesz gyülekezetüknek, és díszére válik Pesterzsébetnek és egész Budapestnek.”

Dr. Szabó István, a Duna-melléki Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Zsinat elnöke szintén levélben üdvözölte az eseményt: „Szívből kívánom, hogy az Úristen adjon sok erőt a templomépítés nagy feladatához” – állt üzenetében.

A Lázár Vilmos Általános Iskola kórusa Czeróczki Judit karnagy vezetésével énekkel köszöntötte az eseményt.

Balog Zoltán miniszterelnöki biztos betegsége miatt Illés Dávid esperes tartott ünnepi beszédet:

– Minden ember vágya, belső megnyílása a templom, mindannyian keressük a kapcsolatot Istennel, aki az életünket ajándékba adta. Ez a templom attól lesz keresztyén, hogy nem kell elvégeznünk az áldozatot, azt Jézus már megtette. Hiszem, hogy itt olyan templom épül, amely az imádság háza lesz.

Börzsönyi János összefoglalta a templomépítési szándék rövid történetét:

– Szabados Ákos polgármester úr közbenjárásával, a képviselő-testület egyhangú támogatása mellett földhasználati jogot kaptunk a Mátyás tér egy részére. Földesi Gyula javaslatára kerestük fel Makovecz Imrét, aki 2011-ben gyönyörű rajzot készített, amelyet Dósa Papp Tamás dolgozott ki. 2014-ben váratlan fordulatként, Dr. Bagdy Emőke, édesapja, Bagdy István, közösségünk korábbi lelkipásztorának emlékére egy évi jövedelmét ajánlotta fel a templomépítés támogatására. Professzor asszony felajánlása az egy esztendőnél jóval tovább mutat, élére állt annak a civil összefogásnak, amely keretében sok száz honfitársunk mintegy 65 millió forintnyi adományt adott össze. Az összeg a magyar kormány 640 milliós támogatásával teljesedett ki. Az építészeti terveket Pesterzsébet Önkormányzata finanszírozta, valamint jelentős adományt tett a fővárosi önkormányzat is.

Dr. Bagdy Gábor főpolgármester-helyettes ünnepi beszédében elmondta: városvezetőként és hívő keresztényként egyaránt öröm jelen lenni egy közösség régi álmának beteljesülése, egy új templom születésének első lépésénél. – Azt kívánom, minél több ilyen erős közösség legyen Budapesten – fogalmazott.

Szabados Ákos köszöntőjében hangsúlyozta: egy polgármester életében különösen értékes egy ilyen esemény, mint ez a mai, hiszen nem sokan mondhatják el, hogy szolgálati idejük alatt templom épül településükön.

– Ez az épület ékessége lesz kerületünknek, példája annak az összefogásnak, amit mi itt mindig képviseltünk – fogalmazott a polgármester, megjegyezve: mindig is igyekeztek minden gyülekezetet támogatni.

– Olyan otthonunk legyen a kerület, ahol közösen, egy családként, a keresztényi szeretet mentén tudjunk együtt dolgozni és élni – adott hangot vágyának Szabados Ákos. – Kérem Isten áldását és köszönöm, hogy mi, mint Pesterzsébet Önkormányzata szolgálhattunk.

Dr. Bagdy Emőke klinikai szakpszichológus Bibliából vett idézettel nyitotta beszédét: „ha az Úr nem építi a házat, hiába fáradoznak az építők”.

– Ezt a templomot az Úristen akarata vezérelte a kezdetektől, mi csak eszközei vagyunk egy mindeneket felülmúló akaratnak, amire ha hallgat a szívünk, teremteni is tudunk – fejtette ki a professzor asszony. – Pesterzsébeti lány vagyok, édesapám a közelben építette azt az imatermet, amely azóta lebontásra került. Nem csak szüleimnek állítok emléket, hitvalló őseimnek és pedagógus őseimnek, messzi, távoli ősöknek, akiknek üzenetét a sejtjeimben, a véremben hordom: hogy vidd tovább azt, amit adtunk neked, hadd növekedjen hitben az ember.

A folytatásban kifejtette: mindenki, aki adományozott, egy nagy ügyet szolgált. Kinyitották a szívüket és példát adtak, hogy mi a keresztyén Európában erős vár vagyunk, ahol új templomok épülnek, ahol összetartunk és vigyázunk egymásra, ahol megőrizzük azt a hitet, ami megtart bennünket.

– A szerető, adományozó szívet nemcsak megáldja az úr, de minden adományozó immunrendszere megerősödik az adományozás által, így saját egészsége kap megerősítést – zárta beszédét.

Varga Mihály miniszterelnök-helyettes, pénzügyminiszter Makovecz Imre szavait idézte: „Kezdettől azt az egy épületet szerettem volna megépíteni, amely az emberiség kezdete előtt már állt”.

– A református közösség olyan kéréssel kereste fel az építőművészt, amely közel állt szívéhez és méltó volt a magyarság iránti elkötelezettségéhez – mutatott rá Varga Mihály. –Egy kis része Pesterzsébetnek most szebb lesz, és mint csepp a tengerben, ebben a munkában is tükröződik, amit mi, reformátusok hazánkért és hitünkért teszünk. Fontos üzenete a mai napnak, hogy amíg tőlünk nyugatra pusztulnak a templomok, vagy épp eltávolítják a kereszteket, addig nálunk új templomok épülnek.

DIA

(fotó: Zsarnóczky Gyula)