Belső ellenőrt keres a GAMESZ

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet Pesterzsébet Önkormányzata GAMESZ Belső ellenőr munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege:

Teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Budapest, 1201 Budapest, Baross utca 73-77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen: a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzése elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer – és teljesítmény ellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok teljesítése, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatbanmegállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.  

Pályázati feltételek:

 •       Főiskola,
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet
 •       cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 •       Az. Áht. 70 § (4) bekezdésében előírtak szerinti regisztrálás,
 •       ABPE I. vizsga (belső ellenőr), ABPE II. képzésen való részvételi igazolás,
 •       Mérlegképes könyvelő, vagy okleveles könyvvizsgáló képesítés,
 •       A költségvetésben ellenőrzési területen szerzett, szakmai tapasztalat,
 •       Minden egyéb megfelelőség esetén, pályakezdőt is szívesen foglalkoztatunk,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz
 •       motivációs levél
 •       felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 •       az ABPE szakvizsgát igazoló okmányok
 •       pályázati feltételekben felsorolt végzettséget igazoló oklevelek másolatai
 •       a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör legkorábban 2019. október 1. napjától tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. szeptember 16.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Sebők Teréz, igazgató nyújt, a +36204504340 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Horváthné Sebők Teréz részére a sebok.terez@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre a pályázat beérkezett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. szeptember 20.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.gesz20ker.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. augusztus 31.