Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Belső ellenőrt keres a GAMESZ

2017.10.10

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet A “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet belső ellenőr munkakör betöltésére. A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony. Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő. A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest, Baross utca 73-77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A költségvetési szervek belső kontrollrendszeréről és belső ellenőrzéséről szóló 370/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletben rögzített belső ellenőrzési feladatok, így különösen: a vonatkozó jogszabályok, a nemzetközi belső ellenőrzési standardok, a módszertani útmutatók és Belső Ellenőrzési Kézikönyv szerinti belső ellenőrzése elvégzése, a belső kontrollrendszer működésének és jogszabályi megfelelésének vizsgálata, elemzése és értékelése, javaslattétel a belső kontrollrendszerek javítása, továbbfejlesztése érdekében, szabályszerűségi, pénzügyi, rendszer – és teljesítmény ellenőrzések keretében gazdaságossági, hatékonysági és eredményességi vizsgálatok teljesítése, a vizsgált folyamatokkal kapcsolatbanmegállapítások, értékelések és javaslatok jelentésbe foglalása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola,
 • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 • magyar állampolgárság
 • büntetlen előélet
 • cselekvőképesség

Elvárt kompetenciák:

 • Az. Áht. 70 § (4) bekezdésében előírtak szerinti regisztrálás,
 • ABPE I. vizsga (belső ellenőr), ABPE II. képzésen való részvételi igazolás,
 • Mérlegképes könyvelő, vagy okleveles könyvvizsgáló képesítés,
 • A költségvetésben ellenőrzési területen szerzett, szakmai tapasztalat,
 • Minden egyéb megfelelőség esetén, pályakezdőt is szívesen foglalkoztatunk,

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • fényképes szakmai önéletrajz
 • motivációs levél
 • felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány
 • az ABPE szakvizsgát igazoló okmányok
 • a pályázati feltételekben felsorolt végzettséget igazoló oklevelek másolatai
 • a pályázó hozzájáruló nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagát az eljárásban résztvevők megismerhetik

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2017. október 27.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Horváthné Sebők Teréz, igazgató nyújt, a 421-1070 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Elektronikus úton Horváthné Sebők Teréz részére a sebok.terez@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre a pályázat beérkezett.

A pályázat elbírálásának határideje: 2017. november 3.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.gesz20ker.hu/ honlapon szerezhet.

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja:

A pályázati kiírás közzétevője a Nemzeti Közigazgatási Intézet (NKI). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.

Last modified: 2017.10.26

Comments are closed.

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet