Ösztöndíj lehetőség roma nemzetiségűek számára

Bursa 2024 Ösztöndíjpályázat

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a 2024. évre vonatkozóan ismételten csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz, melynek finanszírozására a Képviselő-testület 5.000.000,- Ft-ot különített el a rászoruló hallgatók számára.
Az EPER Bursa rendszerben rögzített érvényes pályázatot benyújtó hallgatók részére biztosítandó támogatás felosztásáról a Képviselő-testület Oktatási, Kulturális, Ifjúsági és Informatikai Bizottsága 2023. december 4-én tartott ülésén döntött. A pályázati összegek elosztásánál fő szempont volt a szociális rászorultság, illetve az egy főre jutó átlagkereset számítása mellett az egyéb megélhetést nehezítő körülményeket (különösen a tartós betegség, több tanuló gyermek egy családon belül stb.) is figyelembe vették a döntéshozók.