Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért környezetszépítő verseny 2019.

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága meghirdeti a kerületi lakosság részére az Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért környezetszépítő versenyt. A versenyre kertes házak lakói, valamint társasházak jelentkezhetnek. A pályázatok leadási határideje 2019. április 26-a.

 

Kertes házak kategóriában a családi házas övezetben lakó, zárt kerttel is rendelkezők vehetnek részt, akik vállalják az utcai zöld sáv megfelelő gondozását, illetve a járda tisztán tartását. A bizottság azonban a jutalmazásnál figyelembe fogja venni a kertes házak zárt kertje, udvara gondozottságát, tisztán tartását is.

Társasházak kategóriában egy vagy több szintes társasházak indulhatnak, nevükben a közös képviselő jelentkezhet, egy pontosan körülhatárolt közterületi parkrésszel, amit a társasház lakói gondoznak.

A meghirdetett kategóriákban a Bizottság I., II., III. helyezéseket fog kiosztani, pontozási rendszer alapján fogja díjazni a mozgalom szempontjából kiemelkedő teljesítményt nyújtókat.

A verseny értékelését a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság pontozás alapján végzi, különböző szempontok szerint. A pontozásnál az alappontszámokat a környező zöld terület, zárt kert, és tömbházak esetén a vállalt parkterület gyommentessége, tisztasága, gondozottsága (pl. cserjék metszése, fák kitányérozása, beültetés, újragyepesítés, virágosítás) jelentik. Tömbházaknál számít a vállalt terület nagysága. További minőségi pontokat jelent a kiültetett növény anyagok minősége, színek, formák harmóniája, évszakonkénti harmónia.

Ezen kívül plusz pontokat jelent a részvétel önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett környezetszépítő akciókban, tömbházak esetén a közösségi együttműködés is. Fontos szempont a tisztaság, a növényzet védelme, komposztálók használata, a szelektív hulladékgyűjtés, konyhai kiskertek, veteményesek létesítése. A kertek, parkok, sziklakertek mennyire sokszínűek, a növényzet tájidegen vagy őshonos, mennyire harmonizál a környezettel. A bírálatkor figyelembe vesszük a madárgondozást, madáretetőket, odúkat is.

A versenyre jelentkezni a jelentkezési adatlap kitöltésével lehet, legkésőbb 2019. április 26-ig.

Az adatlap letölthető a https://pesterzsebet.hu/onkormanyzat/hirdetmenyek/ oldalról, a Pályázati felhívások menüpontból.

Cím: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága (1201. Bp. Kossuth tér 1. félemelet 36. iroda). A borítékra írják rá, hogy „Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért” környezetszépítő mozgalom. Az adatlap Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzat honlapjáról tölthető le, vagy a portán átvehető.

Az adatlapon a jelentkező nevét, címét, telefonszámát kell megadni. Társas, tömbházak esetében meg kell adni a gondozásra vállalt parkterület pontos elhelyezkedését, nagyságát is.

A versenyben résztvevőknek a jelentkezési lap hiánytalan kitöltésén kívül nem kell dokumentálni külön semmit, csak ha plusz pontokat szeretnének kapni azt, hogy részt vesznek-e önkormányzati vagy civil szervezetek által szervezett egyéb környezetszépítő akciókban, illetve társasházak esetén a közösségi együttműködést. (Nyilatkozat arról, hogy milyen eseményeken, mikor vettek részt, vagy hogy hány ember gondozza a kertet, kiknek mi a feladata). Ezt szintén írásban kell jelezni, legkésőbb 2019. április 26-ig.

A versenyben résztvevők értékelését a Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottság végzi bejárások alapján. A Bizottság a bejárásokon látottakat fényképekkel dokumentálja, és a bejárás alapján egyszeri pontozás után a legkiemelkedőbbeket díjazza. A bejárásban résztvevő bizottsági tagokról, a bejárások időpontjáról a jelentkezők számának függvényében a bizottság a későbbiek folyamán fog dönteni.

Az egyes kategóriák jutalmazott kertes házai vársárlási utalványt, a társasházak növényeket kapnak.

A díjazásra várhatóan 2019. május 25-én 10:00 órától a Baba Parkban tartandó Családok Napja ünnepségen fog sor kerülni.

További információkat a Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal környezetvédelmi ügyintézőjétől, Sződi Rékától kaphatnak a 061/289-2529-es vezetékes telefonszámon.

 

Sok sikert kívánunk mindazoknak, akik egyet értenek az Élhetőbb, tisztább, zöldebb Pesterzsébetért környezetszépítő verseny szellemiségével, és hajlandók aktív, tevőleges szerepet vállalni benne:

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága

Mach Péter, a bizottság elnöke