Februártól módosulnak az étkezési térítési díjak

Tisztelt Szülők!

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzatának Képviselő-testülete2019. január 17. napján tartott ülésén, 2/2019. (I.25.) önkormányzati rendeletével módosította a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 31/2017. (XI.15.) önkormányzati rendeletét, illetve annak 1. számú mellékletét (továbbiakban: Rendelet).

A Rendeletben megállapított intézményi térítési díj nem azonos az ellátást igénybe vevő szülő által fizetett személyi térítési díjjal. A személyi térítési díjat a Rendelet szabályai és vonatkozó törvényi szabályokkal együtt általános forgalmi adóval növelt összegben az intézményvezető állapítja meg a normatív kedvezmények figyelembevételével. A gyermekétkeztetési térítési díjakat egyhavi időtartamra előre kell megfizetni, melyre tekintettel 2019. február hónapban már a módosított Rendelet szerint megállapított, emelt összegű térítési díjat kell megfizetni.

A 2019. március 1. napjától érvényes étkezési személyi térítési díjak

(a normatív kedvezmény/mentesség hiányában)

Bölcsődében:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 462,- Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén: 502,- Ft/nap

Óvodában:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 507,- Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén: 568,- Ft/nap

Általános iskolában egyszeri étkezés esetén:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 439,- Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén: 493,- Ft/nap

Általános iskolában háromszori étkezés esetén:

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel rendelkező gyermekek esetén: 634,- Ft/nap

A Budapest Főváros XX. kerületi bejelentett lakóhellyel vagy kerületi érvényes tartózkodási hellyel NEM rendelkező gyermekek esetén: 711,- Ft/nap

Budapest, 2019. január 29.                                                   Schmidtné Buda Andrea

Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztály

osztályvezetője s.k.