buborék gyerek

Felhívás Nyári Napközis Táborra

2023-ban a nyári napközis tábor 2023. július 03-a és augusztus 18-a (7 hét) között kerül megszervezésre. 

A Külső – Pesti Tankerületi Központ a Budapest XX. Kerületi Ady Endre Általános Iskolát (1204 Bp., Ady Endre utca 98.) jelölte ki a tábor helyszínének. 

A tábor idejére átalakított helyiségekben és az udvaron változatos programokkal várjuk a tanulók jelentkezését.

A jelentkezés módja és határideje: 2023. június 9-ig a gyermek saját iskolájában, ezt követően elektronikusan a farkas.janos@pesterzsebet.hu email címen, illetve a Polgármesteri Hivatal portáján leadott papíralapú jelentkezési lap leadásával.

A tábor szolgáltatásainak igénybevételére jogosult: 

  • Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén bejelentett lakó- vagy érvényes tartózkodási hellyel, vagy Budapest Főváros XX. kerület településszintű lakcímmel rendelkező, általános iskolába járó alsó tagozatos (legfeljebb 11 éves korú gyermek)
  • Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatalban dolgozó munkatársak és Pesterzsébet Önkormányzata által fenntartott intézményekben dolgozó munkatársak gyermekei, függetlenül a gyermek lakó- és tartózkodási helytől
  • Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet közigazgatási területén lakcímmel, illetve Budapest Főváros XX. kerület településszintű lakcímmel nem rendelkező, de pesterzsébeti általános iskolába járó gyermekek polgármesteri engedéllyel 

A táborba előzetes jelentkezés szükséges.

A szülő/más törvényes képviselő a táborba való jelentkezéssel elfogadják a táborban való részvétel szabályait. 
A gyermekek táborhelyre érkezését és hazautazását a szülők egyénileg oldják meg.
A táborba való jelentkezéshez a szülő/más törvényes képviselő alábbi nyilatkozatai szükségesek:
– beleegyezés, hogy baleset esetén, amennyiben a tábor munkatársai a szülőt nem tudják elérni, úgy a gyermek orvosi ellátásáról a tábor munkatársai a legrövidebb időn belül gondoskodnak
– annak tudomásul vétele, hogy a tábor szervezői nem tudnak felelősséget vállalni a gyermekek megrongált, elveszített értéktárgyaiért
– annak vállalása, hogy a gyermekek táborban való részvételéhez szükséges, a szülő/ más törvényes képviselő által kiállított „Szülői nyilatkozat táborozáshoz 2023” (a gyermek megfelelő egészségi állapotára vonatkozó nyilatkozatot) a tábor első napján a tábor szervezői részére átadja

  • annak tudomásul vétele, hogy a nyári napközis tábor személyi feltételeire tekintettel csak közösségbe integrálható, speciális ellátást NEM igénylő gyermekek vehetnek részt a táborozásban
  • annak tudomásul vétele, hogy a táborba való jelentkezéssel a szülő/más törvényes képviselő elfogadja a táborban való részvétel szabályait és amennyiben gyermeke viselkedésével kapcsolatban a részvétel szabályait sértő probléma lép fel a táborból kizárásra kerül
  • annak tudomásul vétele, hogy az ügyeletet követően (17.00 óra után) azokat a gyermekeket, akikért a szülő/más törvényes képviselő nem érkezett meg, a táborvezető a Gyermekek Átmeneti Otthonába (Címe: 1203 Budapest Pázsitos stny. 7., tel: 1/286-3048; mobil: 20/515-0827) kíséri, hogy a gyermek további felügyelete biztosítva legyen. A Gyermekek Átmeneti Otthonából csak a szülő/törvényes képviselő viheti haza a gyermeket. Amennyiben ez több esetben, ismétlődően előfordul a Gyermekek Átmeneti Otthona Budapest Főváros Kormányhivatala XX. Kerületi Hivatala Gyámügyi Osztályát értesíti.
  • annak kijelentése, hogy amennyiben a jelentkezési lapon feltüntetett adatokban változás következik be, azt haladéktalanul jelzi a tábor szervezői felé
  • annak aláírással történő igazolása, hogy a szülő/más törvényes képviselő által kitöltött adatok – beleértve a személyes adatokat is – valósak, amennyiben bármilyen adat nem felel meg a valóságnak, úgy a felelősség a szülőt/gondviselőt terheli. 
  • hozzájárulás, hogy a szülő/más törvényes képviselő által megadott adatokat a tábor szervezői a táboroztatással kapcsolatosan a szükséges mértékig felhasználhassák és kezeljék.

A tábor ideje alatt nyújtott szolgáltatások: 

A nyári napközis táborban a gyermek felügyelete (hétfőtől péntekig 8-16 óra között, az ügyeletet naponta 7-8 óráig, illetve 16-17 óráig) szabadidős programokon való részvétele, (az előre meghatározott programterv szerint) és napi háromszori étkezése biztosított. 

Az érintett gyermekek számára diétás étkezés igénylésére is lehetőség van, erre csak szakorvosi igazolás alapján kerülhet sor. 

Az étkezés napi költsége megegyezik az általános iskolai napi háromszori étkezés esetén fizetendő személyi térítési díj összegével. A tanév során nyújtott kedvezmények a tábor ideje alatt érvényesek. 

A gyermek nyári napközis táborba történő jelentkezése a jelentkezési lap benyújtásával, valamint az étkezés megrendelésével és térítési díjának befizetésével válik érvényessé. 

Az étkezés térítési díját a jelentkezési lapon részletezett módon és határidőre szükséges megfizetni. 

A jelentkezési lapon megjelölt tábori hetekre az étkezési térítési díj pontosan kiszámolva egy összegben kell átutalni a GAMESZ 12001008-01510879-00100008 számú költségvetési számlájára:

Az utalás határideje – függetlenül attól, hogy melyik héten/heteken kíván részt venni a táborban – 2023. június 21. 

A készpénzes befizetési napokon lehetőség van készpénzzel és bankkártyával is fizetni a GAMESZ munkatársainál. 

A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermekek szüleinek is hetente kell kérelmezniük a tábori étkezést.

Ebben az évben is lehetőség nyílik arra, hogy az étkezésben résztvevő gyermek az előre nem látható hiányzás esetén (pl. betegség, egyéb akadályoztatás) a számára biztosított és elkészített ételt megkapja.

Jelentkezési lap, szülői nyilatkozat, adatkérő lap letölthető a pesterzsebet.hu oldalról.

(Fotó:Pxhere.com)