Gazdasági ügyintézőt keres a Gamesz

Pesterzsébet Önkormányzata Gazdasági Működtető és Ellátó Szervezet a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot hirdet gazdasági ügyintéző, mozgó pénzkezelő munkakör betöltésére.

 

A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő

A munkavégzés helye: Budapest, 1201 Budapest, Baross utca 73-77.

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A GAMESZ oktatási telephelyei esetében az étkezési feladatokkal összefüggésben felmerülő adminisztrációk ellátása. A beszedési körzetébe tartozó intézményekre vonatkozóan a térítési díjak szedése a Multischool programban, készpénzes és átutalásos számlák kiállítása, kedvezményekre jogosító dokumentációk kezelése, étkezési lemondások/pótrendelések intézése, étkeztetési kimutatásokkal kapcsolatos kimutatások elkészítése.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 •       Középfokú képesítés,
 •       Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
 •       magyar állampolgárság
 •       büntetlen előélet

 

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 •       Multischool program ismerete
 •       készpénzkezelői gyakorlat

 

Elvárt kompetenciák:

 •       jó kommunikációs készség,
 •       Minden egyéb megfelelőség esetén, pályakezdőt is szívesen foglalkoztatunk,

 

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 •       fényképes szakmai önéletrajz,
 •       felvétel esetén 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány,

 

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

 

A pályázat benyújtásának határideje: 2019. május 8.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Letenyei Judit gazdasági vezető nyújt, a 421-1071 -os telefonszámon.

 

A pályázatok benyújtásának módja:

 •       Elektronikus úton Letenyei Judit gazdasági vezető részére a letenyei.judit@gesz20ker.hu E-mail címen keresztül

 

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat elbírálására a beküldött pályázatok megfelelőségi előszűrését követően személyes interjúra kerül sor. A pályázat akkor érvényes, ha a pályázati felhívásban feltüntetett követelményeknek a pályázó maradéktalanul megfelel és határidőre a pályázat beérkezett.

 

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. május 10.

 

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a http://www.gesz20ker.hu/ honlapon szerezhet.

 

A KÖZIGÁLLÁS publikálási időpontja: 2019. április 17.

A pályázati kiírás közzétevője a Belügyminisztérium (BM). A pályázati kiírás a munkáltató által az NKI részére megküldött adatokat tartalmazza, így annak tartalmáért a pályázatot kiíró szerv felel.