Hagyatéki ügyintézői állás

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Hatósági Osztálya pályázatot hirdet hagyatéki ügyintéző munkakör betöltésére.

A közszolgálati jogviszony: teljes munkaidős, határozatlan idejű közszolgálati jogviszony 6 hónap próbaidő kikötésével.

A munkavégzés helye: 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.

A közszolgálati tisztviselők képesítési előírásairól szóló 29/2012. (III.07.) Korm. rendelet alapján a munkakör betöltője által ellátandó feladatkörök:

Ellátja a hagyaték leltározásával kapcsolatos teljes körű feladatokat, ügyfélfogadást tart, szükség esetén helyszíni leltározást végez.
A jogállásra, az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közszolgálati tisztviselők jogállásáról szóló 2011. évi CXCIX. törvény, valamint a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közszolgálati Szabályzata rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • magyar állampolgárság;
 • cselekvőképesség;
 • büntetlen előélet;
 • felsőoktatásban szerzett közszolgálati végzettség, vagy felsőoktatásban szerzett szakképzettség és informatikai, ügyviteli, közgazdasági, közszolgálati, jogi szakképesítés, vagy kormányablak ügyintézői vizsga
 • vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatása.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:

 • helyi önkormányzatnál hagyatéki ügyintéző munkakörben szerzett legalább 1-3 év szakmai tapasztalat
 • közigazgatási alap és/vagy szakvizsga
 • ASP IRAT és HAGYATÉK szakrendszer gyakorlati ismerete

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • A pályázó 87/2019. (IV.23.) Korm. rendelet 1. sz. mellékletében meghatározott adattartalmú önéletrajza
 • A pályázó iskolai végzettségét és egyéb ismereteit igazoló dokumentumok másolata
 • 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy az igénylőlap postára adását igazoló szelvény (a hatósági bizonyítvány lekésőbb a pályázat elbírálásának határidejéig benyújtandó)
 • A pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagában foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggésben szükséges kezeléséhez hozzájárul
 •  A pályázó hozzájáruló nyilatkozata a vagyonnyilatkozat-tételi eljárás lefolytatásához                                                                     

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 10.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt dr. Hangyáné Csóka Éva hatósági osztályvezető nyújt, a 283-0650-es telefonszámon.

A pályázatok benyújthatók:

 • a Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal címére történő megküldésével (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot: II/15/4/2022., valamint a munkakör megnevezését: hagyatéki ügyintéző.
 • elektronikus úton: dr. Hangyáné Csóka Éva hatósági osztályvezető részére a hangyane.csoka.eva@pesterzsebet.hu e-mail címre.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. június 17.

Adatvédelmi tájékoztatás:

A Hivatal a kiválasztási eljárás lefolytatása céljából a jelentkező anyagában szereplő személyes adatait az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontja szerint hozzájárulás alapján kezeli. A jelentkező által megküldött iratokat a kiválasztási eljárás során a Hivatal Személyügyi Csoportja, a Hivatal illetékes szervezeti egységének vezetői és a Hivatal vezetője ismerheti meg. Amennyiben a munkakör betöltésére a Hivatal nem Önt választotta, személyes adatai a nyertes jelentkező kiválasztását követően törlésre kerülnek. Az adatkezeléssel érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléshez való hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét.

A munkáltató fenntartja a jogot, hogy a pályázati eljárást érvénytelenné nyilvánítsa.

A munkáltatóval kapcsolatban további információt a www.pesterzsebet.hu honlapon szerezhet.

(Fotó: Pxhere.com)