kerékpár

Második forduló! Kerékpár-vásárlási pályázat

Mivel a rendelkezésre álló keretösszeg nem merült ki, így a második fordulóra beérkező pályázatok benyújtási határideje: 2022. július 1. (péntek).

A pályázat benyújtására jogosultak azok a Budapest, XX. kerület közigazgatási területén legalább 12 hónapja bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, nappali tagozaton tanuló 14-23 év közötti fiatalok (kiskorúak esetében törvényes képviselőik), akik vállalják a pályázati kiírásban foglalt előírások teljesítését.Tekintettel arra, hogy a beérkező pályázatokat a rendelkezésre álló támogatási keret összeg erejéig tudják kedvezően elbírálni, így a beküldött email-ben megjelenő pontos dátuma határozza meg a sorrendet.

Támogatásban az a pályázó részesülhet, aki a pályázati kiírásnak maradéktalanul megfelelő pályázatot nyújt be és valamennyi szükséges mellékletet csatolja.
Közzététel: Link a 3 fordulós KRESZ-teszt űrlaphoz: https://forms.gle/MRU5CfmyEMbrmj7q9

A meghatározott támogatási cél megvalósításához személyenként/családonként maximum 50 e Ft támogatás igényelhető.
A pályázatot elektronikus úton kérjük megküldeni a következő e-mail címre: kerekpar@pesterzsebet.huAz elektronikus úton történő benyújtást követően az eredeti, papíralapú pályázati dokumentációt az alábbiak szerint szükséges Önkormányzatunkhoz eljuttatni:- személyesen: Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal (továbbiakban: Hivatal) Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályra (1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. földszint 8. szoba) vagy postai úton a következő postacímre: 1725 Budapest, Pf. 93.

Az egyik nagyon fontos, de játékos feltétel a biztonságos kerékpáros közlekedésre vonatkozó – Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány közreműködésével összeállított és meghirdetett – 3 fordulós teszt legalább 90 %-os eredménnyel történő teljesítéséről szóló igazolás.A pályázat, valamint a pályázati feltételként meghatározott a biztonságos kerékpáros közlekedésre vonatkozóan kitöltendő 3 fordulós teszt elérhető/ letölthető a www.pesterzsebet.hu weboldalon, illetve a Pesterzsébet Közbiztonságáért Közalapítvány elektronikus felületein:
https://www.facebook.com/Pesterzsébet-Közbiztonságáért-Közalapítvány-107621348336556éswww.pesterzsebet.hu/pkk

(Fotó: Pexels)