Körbe-körbe-körbejár

Megjelent kerületünk kiváló zenepedagógusának, Takács Pálmának személyiségfejlesztő játéktára. Az elmúlt évek során több alkalommal kaphattunk egy kis „ízelítőt” megjelenő könyvének változatos, sokszínű mondókás és dalos játékaiból.

Kiemelkedő és egyedülálló ének-zene iránti szeretete, töretlen lelkesedése, szakmai tudása és elhivatottsága. Mindezt játékosan, kellő határozottsággal, tudatossággal és lendülettel közvetíti gyermekeknek és felnőtteknek egyaránt. Játékain keresztül komplex módon és észrevétlenül tanít. Kézikönyvébe – ének-zenei gyűjteményébe – belelapozva tükröződik a tudatosság, a szakmai felkészültség, a módszertani tudás és a sokéves számtalan gyakorlati tapasztalat. Mondókáit, dalos játékait készség- és képességfejlesztések szerint csoportosította, részletesen kitérve a játékok fajtájára, az ajánlott korosztályra, a játék menetére és esetleges nehézségeire is, melyeket megtapasztalt.

Ezt a könyvet ajánljuk minden óvodapedagógusnak és agilis szülőnek, aki nyitott, képes a megújulásra, tudásának, tapasztalatainak gazdagítására, számtalan fantasztikus élményt és fejlesztési lehetőséget kínálva a gyermekeknek a napi együttjátszások során. Hiszen a zenei nevelés által nemcsak a gyermekek zenei készségei fejlődnek, hanem teljes személyisége is. Mindez hűen tükröződik Takács Pálma megjelent könyvében.

Heiter Rita óvodapedagógus