Szociális koncepciók

Pesterzsébet Önkormányzatának Esélyegyenlőségi Programja 2024-2028


Helyi Esélyegyenlőségi Program

Jogszabályi háttér:

 • az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény 31. §
 • a helyi esélyegyenlőségi programok elkészítésének szabályairól és az esélyegyenlőségi mentorokról szóló 321/2011. (XII. 27.) Korm. rendelet
 • a helyi esélyegyenlőségi program elkészítésének részletes szabályairól szóló 24/2021. (VII.30.) BM rendelet


A HEP célcsoportjai:

 1. Nők
 2. Gyermekek
 3. Fogyatékkal élők
 4. Idősek
 5. Mélyszegénységben élők

Budapest Főváros XX. kerület Pesterzsébet Önkormányzata a 2024-2028 Helyi Esélyegyenlőségi Program (a továbbiakban: HEP) kidolgozása és megvalósítása, továbbá értékelése, illetve ellenőrzése érdekében Helyi Esélyegyenlőségi Fórumot hoz létre.

A HEP Fórum meghívott résztvevői:

 • polgármester
 • alpolgármester
 • jegyző
 • Képviselő-testület tagjai
 • Képviselő-testület bizottságának tagjai
 • helyi nemzetiségi önkormányzatok vezetői
 • önkormányzati fenntartású intézmények vezetői
 • az önkormányzat HEP referense
 • a Polgármesteri Hivatal Osztályainak vezetői
 • az illetékes esélyegyenlőségi mentor
 • tankerületi központ képviselője
 • a kerületben működő – a HEP célcsoportjai kapcsán érintett – egyházak és civil szervezetek képviselői
 • A HEP intézkedési tervében szereplő intézkedések végrehajtásáért felelős intézmények, szervezetek képviselői
 • a rendvédelmi és közbiztonsági szervezetek képviselői
 • orvosi kamara kerületi elnöke
 • helyi jelzőrendszer képviselői
 • a kerületben meghatározó szerepet betöltő vállalkozások képviselői
 • egyéb tagok


A HEP Fórum feladatai:

 • Az öt célcsoport esélyegyenlőségi problémáinak beazonosítása, megfogalmazása, azokra vonatkozó szükséges intézkedések meghatározása, intézkedési terv megalkotása (HEP IT).
 • A HEP IT megvalósulásának figyelemmel kísérése, az eredmények elemzése, a lefektetett célok megvalósulásához szükséges beavatkozások legalább 2 évente történő felülvizsgálata.
 • A korábbi intézkedések figyelemmel kísérése, azok elemzése, a megelőző időszak tapasztalatai alapján, szükség esetén új beavatkozások meghatározása.
 • Az esélyegyenlőséggel összefüggő problémák megvitatása.
 • A HEP IT felülvizsgálatakor az esetleges változások beépítése, a képviselő-testületi döntés előkészítése.


A HEP Fórum működése:

 • A HEP Fórumot a HEP IT meghatározása előtt, illetve annak felülvizsgálata érdekében – a jogszabálynak megfelelően – legalább kétévente kell összehívni, azzal, hogy szükség esetén ennél gyakrabban is ülésezhet.
 • A HEP Fórum javaslatot tesz a HEP IT meghatározására, továbbá annak felülvizsgálatakor a korábbi HEP IT megvalósulásáról készített beszámoló elfogadására vagy szükséges módosítására.
 • A HEP Fórum egy-egy beavatkozási terület végrehajtására felelőst jelölhet ki tagjai közül.
 • A Fórum üléseiről jegyzőkönyv készül.

A HEP Fórumhoz történő csatlakozási szándékát 2023. november 2-áig a harane.bodnar.andrea@pesterzsebet.hu e-mail címen tudja jelezni.

Pesterzsébeti Szociális Szolgáltatási Koncepció 2018

Mentálhigiéniás és Drogstratégia 2017-2020