Közérdekből nyilvános adatok igénylésének rendje

Tájékoztatom Önt, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 20011.évi CXII. törvény (Infotv) a közvélemény pontos és gyors tájékoztatása érdekében a közfeladatot ellátó szerveket kötelezi, hogy a törvényben meghatározott adatok körét folyamatosan és díjmentesen – bárki számára személyazonosítás és adatigénylési eljárás nélkül – elektronikus úton közzétegyék.

A fent említett törvény mellékletében meghatározott közérdekű, valamint közérdekből nyilvános adatok Pesterzsébet Önkormányzatának honlapján – www.pesterzsebet.hu – 2007. február 15-étől folyamatosan megtalálhatóak.

Ha Ön a megjelenteken túli közérdekű adat megismerését igényli, akkor azt Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Jegyzőjétől kérheti (neve: dr. Demjanovich Orsolya jegyző).
A kérelmeket postai úton a 1201 Budapest, Kossuth tér 1. címre várjuk, illetve lehetőség van a kérelem személyes leadására a Szervezési osztályvezető-helyettesnél (I/70. sz hivatali helyiségében), valamint elektronikusan a gasztonyi.ildiko@pesterzsebet.hu e-mail címen.
A kérelem formanyomtatványon is előterjeszthető: (https://pesterzsebet.hu/kozerdeku-adatok/adatigenyles/

A beérkezett kérelmekre dr. Demjanovich Orsolya jegyző 15 napon belül – a kérelmező által megjelölt úton (postai, illetve elektronikus) – válaszol.
Adatvédelmi tisztviselőnk: Gasztonyi Ildikó
1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. I. em. 70.)
adatvedelem@pesterzsebet.hu