Rendőrjárőrképzés

A következő rendőrjárőr képzés 2023. február elején indul, amelyre a jelentkezési határidő: 2023. január 10. A képzés nappali rendszerű, 10 hónap időtartamú és magába foglalja a rendőrségnél töltött gyakorlatot is. 

A képzésre történő jelentkezés feltételei:

– magyar állampolgárság,
– jelentkezési életkor: 18-55 év, 
– cselekvőképesség, 
– állandó bejelentett belföldi lakóhely, 
– büntetlen előélet és kifogástalan életvitel, illetve hozzájárulás annak szolgálati viszony létesítése előtti, valamint szolgálati viszony fennállása alatti ellenőrzéséhez,  
– közép- vagy emelt szintű érettségi, 
– egészségi, pszichológiai, fizikai alkalmasság.

A jelentkező a sikeres felvételt követően a képzés első 2 hónapjában munkavállalói jogviszonyba, majd a harmadik hónaptól a rendőrség „próbaidős” hivatásos állományába kerül. A képzés elvégzését követően önálló intézkedésre jogosult, szakmailag felkészített járőrként a rendőrség közrendvédelmi, közlekedésrendészeti, határrendészeti szakterületén teljesíthet szolgálatot, vagy a bevetési egységek csapaterős feladatainak ellátásában vehet részt.

Hivatásos rendőrként biztosított a belátható, tervszerű előmenetel, amelyhez belső szaktanfolyamok elvégzésének lehetőségét biztosítja a Budapesti Rendőr-főkapitányság.

A jelentkezéshez szükséges dokumentumok:

– kitöltött jelentkezési lap és mellékletei, 
– a jelentkező részletes, fényképes önéletrajza (elérhetőségeivel együtt: lakcím, e-mail cím, telefonszám), 
– végzettséget, szakképzettséget igazoló bizonyítványok másolata, 
– érvényes, 90 napnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, vagy annak igényléséről kiállított postai igazolás.


A felvételi eljárás rendjével, menetével, az alkalmassági vizsgálatok végrehajtásával kapcsolatban a BRFK Humánigazgatási Szolgálat Képzési és Utánpótlási Osztály Toborzó csoportja ad további részletes felvilágosítást a 06-1-443-5342 telefonszámon, vagy a karrier@budapest.police.hu email címre lehet a képzéssel kapcsolatban kérdéseket feltenni, jelentkezési dokumentumokat megküldeni. 

Jelentkezési lap elérhetősége:

https://www.police.hu/hu/a-rendorsegrol/kepzes/rendorjaror-kepzes