pesterzsebet

Tájékoztató a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény jogosultsági feltételeinek változásáról

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény módosításával 2024. július 1-jétől megemelkedtek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság jövedelmi feltételeként megállapított jövedelemhatárok

2024. július 1-jétől a gyermek rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsága akkor állapítható meg, ha a gyermeket gondozó családban az egy főre jutó havi jövedelem összege nem haladja meg a szociális vetítési alap összegének 225%-át, azaz a 64.125,-Ft-ot, amennyiben a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza, ha a gyermek tartósan beteg vagy fogyatékos, illetve, ha a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerinti tanulmányokat folytat a szociális vetítési alap összegének 245%-át, azaz a 69.825,-Ft-ot feltéve, ha a vagyoni helyzet vizsgálata során az egy főre jutó vagyon értéke nem haladja meg a jogszabályban meghatározott értéket.  

További változás, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálása során az egy főre jutó jövedelem megállapításánál nem kell figyelembe venni a gondozó családban élő gyermek árvaellátását. 

A támogatás iránti kérelmeket a Pesterzsébeti Polgármesteri Hivatal Közművelődési, Egészségügyi és Szociális Osztályán lehet benyújtani ügyfélfogadási időben (Hétfő: 15.30-18.00., Szerda: 8.00-11.30., Péntek: 8.00-11.30.), a támogatással kapcsolatban további részletes információt az osztály munkatársai nyújtanak a 289-25-11-es telefonszámon.