Városgazdálkodási Osztály

Környezetvédelemi és köztisztasági ügyek

Fakivágási engedély kérelem ügyek
Fakivágás engedély kérelem- nyomtatvány
Tájékoztató és nyilatkozat fakivágás engedély kérelemhez
Közterületi fákkal kapcsolatos faápolási, gallyazási ügyek
Illegális hulladéklerakással, gyűjtögetéssel kapcsolatos ügyek
Köztisztasággal kapcsolatos ügyek – köztisztaság magán ingatlanon
Zaj-, és rezgésvédelmi ügyek
Parlagfű bejelentése

Közlekedéssel, forgalomtechnikával kapcsolatos ügyek

Forgalomszervezési, forgalomtechnikai ügyek
Út- és járdafelújítással, karbantartással kapcsolatos ügyek
Mozgássérült parkolók kijelölésének kérelme
Tulajdonosi hozzájárulás megadásával kapcsolatos ügyek (közterületek tekintetében)
Közútkezelői hozzájárulások
Útcsatlakozással kapcsolatos ügyek (kapubeálló)
Szakhatósági állásfoglalások
Közterületi burkolatbontási (munkakezdési) hozzájárulás
Munkakezdési hozzájárulás kérelem-nyomtatvány

Mélyépítési ügyek

Szennyvízcsatorna rákötéssel kapcsolatos ügyek
Csapadékvíz elvezetéssel kapcsolatos ügyek
Kutak létesítésével kapcsolatos ügyek
Kút vízjogi létesítési nyomtatvány
Tájékoztató a kutak fennmaradási engedélyezési eljárásáról
Kutak fennmaradásának engedélyezése
Kút vízjogi fennmaradási és üzemeltetési nyomtatvány   

Vagyongazdálkodási ügyek

Helyi támogatások nyújtása

Helyiséggazdálkodással kapcsolatos ügyek

Lakásgazdálkodással kapcsolatos ügyek

Társasházakkal kapcsolatos ügyek
Telekügyek
Közterület-használati ügyek
Kárügyek – 2022
Gépjármű kárbejelentő nyomtatvány
Gépjármű kárbejelentő nyomtatvány -egyéb gépjármű kár

Beruházások, felújítások

Intézmény felújítási, karbantartási ügyek

Közbeszerzési ügyek