Válasszunk körültekintően tüzelőanyagot!

A légszennyezettség az egyik legjelentősebb egészségügyi kockázati tényező. A szálló por miatt romlik a levegő minősége. A szennyezőanyagok kibocsátásának csökkentése közös érdekünk. A gázfűtés, a távhő és az alternatív fűtési módok használata mellett jellemző fűtési mód a szilárd tüzelőanyagokkal való fűtés.

Mivel fűtsünk?

A szilárd tüzelőanyagok között is nagy különbségek vannak. Legismertebb tüzelőanyagok a fa és a szén. Ha a kettő közül kell választani, akkor javasolt a fával való fűtés, mert a szén – főképp a rosszabb minőségű barnaszenek – használata sokkal jobban szennyezi a levegőt.

A fa történelmünk során a legrégebben használt energiahordozók egyike. Amennyiben helyesen használjuk fel a fát otthonunk fűtésére, úgy nemcsak kevésbé szennyezzük a levegőt, illetve veszélyeztetjük saját és családunk egészségét, hanem a fűtés költségeit is jelentősen csökkenteni tudjuk.

Meg kell említeni a szilárd tüzelőanyagok sorában a szalma- vagy fabrikettet, illetve a faaprítékot is.

A kezeletlen fa és papír származékok kivételével tilos minden hulladék/háztartási hulladék égetése.

Például:

  • „kezelt” fák (ajtó, ablakkeret stb.)
  • bútorlap, rétegelt lemez,
  • építési fahulladék,
  • színes „fényes” papírhulladék,
  • műanyagok, PET palack stb.

 

A levegő védelméről szóló 306/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet 27. §-a alapján:

„27. § (1) E § rendelkezéseitől jogszabály eltérően rendelkezhet.

(2) Hulladék nyílt téri, vagy a hulladékok égetésének feltételeit rögzítő jogszabályban foglaltaknak nem megfelelő berendezésben történő égetése, a háztartásban keletkező papírhulladék és veszélyesnek nem minősülő, kezeletlen fahulladék háztartási berendezésben történő égetése kivételével tilos. Nyílt téri hulladékégetésnek minősül, ha a hulladék – az elemi kár kivételével – bármilyen okból kigyullad.

(3) Lábon álló növényzet, tarló és növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett hulladék nyílt téri égetése tilos.”

 

Felhívjuk a figyelmet, hogy Budapest területén az avart és kerti hulladékot elégetni tilos!

„Budapest Főváros szmogriadótervéről szóló Budapest Főváros Közgyűlésének 69/2008. (XII. 10.) önkormányzati rendelete alapján:

4/A. § (1) Az avar és kerti hulladék tekintetében Budapest Főváros közigazgatási területén az ingatlan tulajdonosoknak, használóknak a következőképpen kell eljárni:

  1. a) elsősorban helyben komposztálni kell,
  2. b) másodsorban a háztartási hulladéktól elkülönítetten, a települési szilárd hulladékkezelési közszolgáltató (Fővárosi Közterület-fenntartó Zrt.) által forgalmazott, erre a célra szolgáló zsákban gyűjteni, melyet a közszolgáltató elszállít,
  3. d) elégetni tilos, kivéve, ha arra egyébként külön jogszabály alapján hatóságilag elrendelt intézkedésként kerül sor.”