pesterzsebet

Választási közlemény

2024. június 9.-én (vasárnap) helyi önkormányzati képviselők és polgármesterek választására, valamint ezzel közös eljárásban az Európai Parlament tagjainak választására kerül sor. Ugyanaznap tartják a nemzetiségi önkormányzati képviselők választását is.

A választópolgárok polgármesteri, helyi önkormányzati képviselői, főpolgármesteri, fővárosi közgyűlési és európai parlamenti szavazólapot kapnak.

Aki korábban regisztrálta magát nemzetiségi névjegyzékbe az a megfelelő nemzetiségi szavazólapokat is megkapja a szavazókörben.

Pesterzsébeten – a jelölések alapján a következő nemzetiségi önkormányzati választásokra kerül sor: bolgár, görög, horvát, német, örmény, roma, ruszin, szlovák és ukrán.

Szavazni a szavazás napján 6.00 órától 19.00 óráig lehet. A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel.

A választópolgárnak igazolnia kell személyazonosságát, valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját. A szavazólap átvételét a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken saját kezű aláírásával igazolja.

A választópolgár a választójoga gyakorlásához szükséges ideig tartózkodhat a szavazóhelyiségben.

A szavazólap kitöltésére szavazófülke áll rendelkezésére. A szavazófülke igénybevételére a szavazatszámláló bizottság felhívja a választópolgárt, de arra nem kötelezheti.

A szavazólap kitöltésének ideje alatt csak a szavazó választópolgár tartózkodhat a szavazófülkében.

Az a választópolgár, aki nem tud olvasni, illetve akit testi fogyatékossága vagy egyéb ok akadályoz a szavazásban, általa választott segítő – ennek hiányában a szavazatszámláló bizottság két tagjának együttes – segítségét igénybe veheti.

A látássérült választópolgár – ha ezt korábban igényelte – Braille-írással ellátott szavazósablont vehet igénybe a szavazás segítése céljából.

A választópolgár a szavazóhelyiségben tartózkodásának időtartama alatt semmilyen módon nem akadályozhat más választópolgárt a titkos szavazásra vonatkozó joga gyakorlásában.

Érvényesen szavazni csak a hivatalos szavazólapon szereplő jelöltre vagy listára, a jelölt vagy lista neve melletti körbe tollal írt két, egymást metsző vonallal lehet.

Ha a választópolgár a szavazólap urnába történő helyezése előtt jelzi, hogy a szavazólap kitöltését elrontotta, a rontott szavazólapot a szavazatszámláló bizottság bevonja, és a rontott szavazólap helyett új szavazólapot ad ki. A szavazatszámláló bizottság a rontott szavazólap helyett újat – választópolgáronként és szavazólap fajtánként – csak egyszer adhat ki.

A 19.00 órakor sorban álló választópolgárok még szavazhatnak. Ezután a szavazatszámláló bizottság a szavazást lezárja.

A nemzetiségi szavazóként regisztrált választópolgárok az adott nemzetiség szavazólapját és egy külön ZÖLD borítékot is kapnak a szavazatszámláló bizottságtól. A nemzetiségi szavazólapot ebbe a ZÖLD színű borítékba kell majd zárniuk, mert szavaztuk csak így lesz érvényes, majd ezt követően kell bedobniuk az urnába.

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be.

Aki a mozgóurnát más indokkal (pl. munkavégzés, kényelmi szempontok) kéri, annak a kérését a választási iroda, illetve a szavazatszámláló bizottság elutasítja.

A mozgóurna iránti kérelem benyújtható:

A mozgóurnát csak olyan címre lehet kérni, ahol a választópolgár a szavazóköri névjegyzéken szerepel.

Fontos, hogy aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon” nem, kizárólag mozgóurnával szavazhat. Amennyiben a mozgóurnás névjegyzék a szavazóhelyiségben van, akkor viszont leadhatja szavazatát a szavazóhelyiségben is.

Az a választópolgár (nemzetiségi is), aki 2024. június 5. 16.00 óráig kéri, hogy akadálymentes szavazóhelyiségben szavazhasson, és akinek a lakcíme szerinti kijelölt szavazóhelyiség nem akadálymentes, a helyi választási iroda átteszi egy akadálymentes szavazókörbe. Az erre irányuló formanyomtatvány benyújtható személyesen vagy kézbesítési meghatalmazott útján bármely helyi választási irodához. Továbbá online elektronikus azonosítással.