Elmarad! Lakossági fórum a Déli Városkapu Fejlesztési Programhoz kapcsolódóan

Fővárosi településrendezési eszközök partnerségi egyeztetése 

LAKOSSÁGI FÓRUM ELMARAD! 

A Főpolgármesteri Hivatal, Várostervezési Főosztály tájékoztatja az érintetteket, hogy a TSZT, FRSZ és DÉSZ – Budapest XXI. kerület, Déli  Városkapu Fejlesztési Programhoz kapcsolódó – eseti módosítására 2022. július 14-én  16:00 órára meghirdetett lakossági fórum elmarad! 

A Fővárosi Közgyűlés 359/2022. (IV. 27.) Főv. Kgy. határozatával jóváhagyta a  településrendezési szerződés megkötését a BFK – Budapest Fejlesztési Központ Nonprofit  Zártkörűen Működő Részvénytársasággal (jogutódja: NKK – Nemzeti Közlekedési Központ  Nonprofit Zrt.) a fővárosi településrendezési eszközök Déli Városkapu beruházást érintő  módosítása tárgyában. Ennek alapján megkezdődött az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy.  határozattal elfogadott Budapest főváros településszerkezeti terve (TSZT), a Budapest főváros  rendezési szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (FRSZ), valamint a  Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti építési  szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendelet (DÉSZ) Déli Városkapu  Fejlesztési Programhoz kapcsolódó módosításának tervezése és partnerségi egyeztetése. 

A Nemzeti Közlekedési Központ Nonprofit Zrt. július 11-én kelt levelében kezdeményezte a  tárgyi településrendezési tervek eseti módosítási eljárásának felfüggesztését és a lakossági  fórum elhalasztását. Tekintettel arra, hogy ebben a helyzetben a lakossági fórum nem tudná  valós célját betölteni, az NKK kérésére a fórum elhalasztásáról döntöttek. 

A tervezési folyamat folytatásáról az NKK-val való egyeztetés során születik döntés, amitől  függően későbbi időpontban kerülhet sor a most elmaradó rendezvény pótlására is. Ebben az  esetben a fórum időpontjáról és helyszínéről későbbiekben adnak tájékoztatást.