Lakossági fórum a Déli Városkapu Fejlesztési Programhoz kapcsolódóan

Tájékoztató az 50/2015. (I. 28.) Főv. Kgy. határozattal elfogadott Budapest főváros  településszerkezeti terve (továbbiakban: TSZT 2021), a Budapest főváros rendezési  szabályzatáról szóló 5/2015. (II. 16.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: FRSZ)  valamint a Duna-part Budapest V., IX. és XXI. kerületi szakaszára vonatkozó Duna-parti  építési szabályzatról szóló 50/2018. (XII. 10.) önkormányzati rendeletet  (továbbiakban: DÉSZ) Déli Városkapu Fejlesztési Programhoz kapcsolódó módosításának partnerségi egyeztetéséről 

A tervvel kapcsolatban javaslatokat, észrevételeket tenni, véleményt nyilvánítani

2022. július 6. – 2020. július 22. között 

• a 2022. július 14-én 16:00 órakor a Főpolgármesteri Hivatalban (1052 Budapest,  Városház utca 9-11. Díszterem) tartandó lakossági fórumon szóban, vagy 

• elektronikus levélben a varosrendezes@budapest.hu címre küldve;

• postai úton a Főpolgármesteri Hivatal Várostervezési Főosztályának címezve  (1052 Budapest, Városház utca 9-11.); 

• a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján (Budapest V. kerület,  Bárczy István utca 1-3.) személyesen lehet. 

Tájékoztatjuk, hogy a véleményezéshez szükséges teljes nevének megadása, ennek  hiányában véleményét nem tudják figyelembe venni. 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvény 8. § (2)  bekezdésére, valamint a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési  stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos  jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.8.) Korm. rendelet 42. §-ára hivatkozással, Budapest Főváros Önkormányzata megindította a TSZT 2021, FRSZ és  DÉSZ Budapest XXI. kerület, Déli Városkapu Fejlesztési Program területére vonatkozó  terv partnerségi egyeztetését. 

A Fővárosi Önkormányzat a településrendezési eszköz nyilvánosságát a 16/2019. (IV. 24.)  Főv. Kgy. rendelettel elfogadott partnerségi egyeztetés szabályainak megfelelően biztosítja.  Fentiek alapján a tervek a http://budapest.hu/telepulesrendezesitervek, egyeztetés alatt álló  tervek címszó alatt, és a Főpolgármesteri Hivatal Ügyfélszolgálati Irodáján tekinthetők meg. 

(Fotó: Illusztráció Pxhere.com)