Üdvözöljük PESTERZSÉBET hivatalos oldalán!

Adóhírek

2012.02.20

Tájékoztatjuk önöket a helyi építmény-, és telekadóval, valamint a gépjárműadóval kapcsolatban 2012. január 1-jén hatályba lépő változásokról, illetve egyéb adózással kapcsolatos tudnivalókról.

A képviselő-testület a 37/2011. (X.27.) önkormányzati rendelettel  döntött a helyi adók emeléséről. 2012. január 1-jétől az építményadó évi mértékét 1293,-Ft/m2-ről 1658,-Ft/m2-re, a telekadó évi mértékét 287,-Ft/m2-ről 301,-Ft/m2-re emelte. Az emelt összegű adókról, a fizetési határidőkről a nyilvántartás szerinti adóalanyok határozattal értesülnek 2012. február végéig.

Az Országgyűlés 2011. november 21-én fogadta el az egyes adótörvények és az azzal összefüggő egyéb törvények módosításáról szóló 2011. évi CLVI. törvényt, mely tartalmazza a helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény módosítását. A Képviselő-testület a változások okán módosította az építményadó és a telekadó rendeletet a 45/2011. (XII.19.) önkormányzati rendelettel, a módosítások 2012. január 1-jén léptek hatályba.

Bővült az adóalanyok köre az egyéb szervezet beiktatásával, valamint módosult a személyi adómentesek köre, ezen belül a közszolgáltató szervezetek köre szűkült.

Az építményadóban a törvényi mentesség szűkült, nem lesz mentes a szociális, egészségügyi és gyermekvédelmi, illetőleg nevelési-oktatási intézmények céljára szolgáló helyiség. Az önkormányzat által adott mentesség pontosítva lett, egyéb változás nem történt.

Telekadóban jelentős módosítás történt. A jövőben adóköteles az önkormányzat illetékességi területén lévő telek, ideértve a külterület. A telek fogalmi meghatározása is megváltozott, mely az alábbi: „telek: az épülettel be nem épített földterület, ide nem értve az ingatlan-nyilvántartásban művelési ág szerint aranykorona-értékkel nyilvántartott és ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt álló belterületi telket, a külterületi termőföldet, valamint az ingatlan-nyilvántartás szerint tanyaként nyilvántartott ingatlanhoz tartozó földterületet, feltéve, ha az ténylegesen mezőgazdasági művelés alatt áll, továbbá a közút területét, a vasúti pályát, a vasúti pálya tartozékait, valamint a repülőtér szilárd burkolatú mozgási területét (futópálya, gurulóút, műszaki és forgalmi előtér) és az annak akadálymentességét biztosító, jogszabály szerinti minimális biztonsági sávja által lefedett földterületet”.

2012. január 1-től a telekadóban változtak az adómentességre, adókötelezettség keletkezésére, változására és megszűnésére vonatkozó szabályok, az önkormányzat által adott mentesség pontosítva lett, egyéb változás nem történt. Az alábbi törvényi mentesség fennállása esetén mentes a telek az adó alól:

– az épület, épületrész hasznos alapterületével egyező nagyságú telekrész,

– az erdő művelési ágban nyilvántartott belterületi telek,

– az építési tilalom alatt álló telek adóköteles területének 50 %-a.

A 2012. január 1-jei állapot alapján a hatósági adatszolgáltatás szerinti adóalanyok részére a gépjármű egyenlegértesítőt, határozatot, csekket 2012. február hónapban kezdjük küldeni.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a talajterhelési díj bevallását a 2011. évi vízfogyasztásról 2012. március 31-ig kell benyújtani és megfizetni. A bevallási nyomtatványt és csekket január végén küldjük ki a nyilvántartás szerinti díjfizetők részére.

 

Egyéb fontos tudnivalók:

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adókötelezettség keletkezését, változását az adóhatóság felhívása nélkül önként, bevallás benyújtásával kell bejelentenie építményadó, telekadó és talajterhelési díj ügyekben. Gépjárműadó esetén a jármű eltulajdonítását, mentességgel kapcsolatos változást ugyancsak bevallás útján kell bejelenteni.

Korábbi tájékoztatásainkban is hírt adtunk arról, hogy az építményadó esetében az adó tárgya a lakás és nem lakás célú épület, épületrész.

A törvényi mentességeken túl kerületünkben a lakás célú építmények közül mentes a „valamennyi magánszemély tulajdonos, haszonélvező, illetve közeli hozzátartozója által lakott olyan lakás, ahol a magánszemély tartós ottlakásra rendezkedett be, életvitelszerűen ott lakik és egyben a bejelentett lakóhelyének címe is.”

A lakás adómentességéhez a fenti feltételeknek kell megfelelni. A bejelentett tartózkodási hely nem eredményez adómentességet, csak az állandó bejelentett lakóhely.

A bevallási kötelezettség elmulasztása, vagy késedelmes teljesítése mulasztási bírsággal jár.

Amennyiben adóellenőrzéssel kerül megállapításra az adóhiány, úgy a törvény szerinti adóbírság és késedelmi pótlék kerül előírásra.

Szíves figyelmükbe ajánljuk, hogy az adóügyi nyomtatványok (bevallások), rendeletek letölthetők a www.pesterzsebet.hu honlapról.

Várjuk szíves érdeklődésüket személyesen (1201 Budapest Kossuth L. tér 1. fsz. 25.), vagy telefonon a következő számokon:

Helyi építmény- és telekadó: 283-0640/1250, 1251, 1252, 1254.

Gépjárműadó: 283-0640/1258, 1257, 1259.

Talajterhelési díj: 283-0640/1250, 1251.

Ezúton mondunk köszönetet azon állampolgárainknak, akik bevallási és adófizetési kötelezettségeiknek határidőben eleget téve segítik munkánkat.

Budapest Főváros XX. kerület,
Pesterzsébet Önkormányzatának
Polgármesteri Hivatala
Közigazgatási és Adó Osztály
Adócsoportja

Last modified: 2017.10.02

Comments are closed.

Akadálymentes nézet
Akadálymentes nézet