„Fogadj örökbe egy fát!” igényfelmérés 2022

Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata Környezetvédelmi és Városfejlesztési Bizottsága, a 2022. évben is meghirdeti a kerület lakossága részére a ,,Fogadj örökbe egy fát!” igényfelmérést. A Felmérés célja: Pesterzsébet közterületeinek rendezettebbé és gondozottabbá tétele, a lakosság bevonása a közterületek megszépítésébe.

A közterületen található faállomány folyamatosan öregszik, új fák ültetésére feltétlenül szükség van biológiai és esztétikai okokból egyaránt. A lakosság számára egyre fontosabb lakókörnyezetének élhetőbbé tétele, melyhez a környezetében található növényzet nagyban hozzájárul. A Felmérés lehetőséget nyújt a lakók számára, hogy az Önkormányzat támogatásával ingatlana előtti közterületét megszépítse, az által, hogy az igényeinek és az ingatlan előtti közterület lehetőségeinek megfelelő díszfát ültessen.

A Felmérés keretén belül az Önkormányzat vállalja, hogy a jelentkező által megjelölt helyen igényelt fát/fákat elülteti, amennyiben a megjelölt területet adottságai ezt lehetővé teszik.

A jelentkezési feltételei:

1. Jelentkezhet minden, lakossági adatlapot kitöltő és aláíró, 18. életévét betöltött, pesterzsébeti lakcímmel rendelkező magánszemély: a jelentkezés tárgyát képező közterülettel határos ingatlan tulajdonosa, vagy az adott ingatlan tartós használatára jogosult személy (haszonélvező). Osztatlan közös tulajdon esetében (ha az ingatlannak az ingatlan-nyilvántartás szerint több tulajdonosa is van) valamennyi tulajdonostárs együttesen terjeszthet elő kérelmet az ültetési helyszín megjelölésével. A tulajdonostársak beleegyező nyilatkozatát az adatlaphoz mellékelni szükséges. Társasházi közös tulajdon esetén a társasház közös képviselője jelentkezhet, ebben az esetben a társasház támogató közgyűlési határozatát mellékelni szükséges. A jelentkezés kizárólag a saját tulajdonú/ használatú ingatlan előtti közterületre vonatkozóan nyújtható be, szomszédos ingatlanra nem. 

2. A jelentkező írásos nyilatkozatot tesz arra vonatkozóan, hogy a Felmérés keretén belül elültetett facsemete szakszerű gondozását, fenntartását saját költségén vállalja:
-az ültetéstől számított legalább 3 évig, az április 1. és október 31. közötti időszakban legalább heti 1 alkalommal tiszta vízzel történő locsolását, mely locsolás alkalmanként legalább 40 liter vízzel történik, az ültetéstől számított legalább 3 évig, tartós kánikula és szárazság esetén, június 1. és augusztus 30. közötti időszakban legalább heti 2 alkalommal tiszta vízzel történő locsolását, mely locsolás alkalmanként legalább 40 liter vízzel történik s idején saját költségén a lehullott lombot összegyűjti és az FKF Zrt. által nyújtott zöldhulladék gyüjtés keretén belül elszállítja vagy saját ingatlanán komposztálja. a fa környezetét rendben tartja, a fatányér és a fa másfél méteres körzetének folyamatos tisztán tartásáról, kézi gyommentesítéséről gondoskodik. 

3. A jelentkező az Önkormányzat felé írásos bejelentési kötelezettséget vállal arra az esetre, ha az Önkormányzat által ültetett fa kiszárad (következő tavasszal nem zöldell ki), illetve megrongálásra kerül.

4. A jelentkező írásos nyilatkozatával vállalja, hogy amennyiben a Felmérés keretén belül elültetett fa 3 éves gondozási időszakon belül elpusztul, annak pótlásáról saját költségén gondoskodik vagy a pótlásra vonatkozó költséget megtéríti. A pótlást az Önkormányzat által megjelölt fafajokat tartalmazó lista, valamint írásos egyeztetés alapján hajtja végre.
A jelentkezés benyújtásának határideje: 2022. augusztus 31.
Késedelmesen érkező jelentkezés benyújtására nincs lehetőség. 

A jelentkezés benyújtásának formája: A hiánytalanul kitöltött, dátummal és aláírással hitelesített lakossági adatlapot elektronikus úton (szkennelve) a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu e-mail címre küldheti be. Levele tárgyában hivatkozzon a „Fogadj örökbe egy fát” címre.
A jelentkezés benyújtható továbbá postai úton az alábbi címen: Budapest Főváros XX. Kerület Pesterzsébet Önkormányzata, 1201 Budapest, Kossuth Lajos tér 1. A borítékon hivatkozzon a ,,Fogadj Örökbe egy fát” címre.

További információk: Az igényfelméréssel kapcsolatos kérdéseit felteheti a varosfejlesztes@pesterzsebet.hu hu e-mail címen, valamint Soltész Viktória fasorfenntartási referensnek telefonon a +36-1-289-2531 telefonszámon.

Érvényesség feltételei: Érvényesnek tekinthető az a jelentkezés, mely időben beérkezik a fent felsorolt elérhetőségek valamelyikére. A lakossági adatlap hiánytalanul kitöltésre került és a szükséges mellékleteket tartalmazza (jelentkezési feltételek osztatlan közös tulajdon vagy társasházi közös tulajdon esetében). A jelentkezés benyújtása után hiánypótlásra nincs lehetőség.

Adatvédelem: A jelentkező adatait a Bizottság az Európai Parlament és Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 rendelet alapján bizalmasan kezeli. Az adatkezelésre vonatkozó adatkezelési tájékoztató a kiírás 2. mellékletét képezi.

Mellékletek letöltése

(Fotó:Pxhere.com)