Tájékoztató a Mátyás király téri fákról

Tisztelt Lakótársaink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a Budapest XX. kerület, Mátyás király tér 181016/2. helyrajzi számú telekrészén a Budapest Főváros Kormányhivatala I. Kerületi Hivatala által kiadott BP-1D/007/01474-23/2015.számú végleges (jogerős) építési engedély alapján 2019 augusztusában megkezdődhetett a pesterzsébeti református Makovecz-templom felépítése.

A 181016/2. helyrajzi számú telket kifejezetten a pesterzsébeti Makovecz-templom felépítésére jelölték ki. E telekre az épületegyüttes fennállásáig a Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség földhasználati jogot vásárolt, a telek tehát nem közterület, hanem magánterület.

Az építkezést 7 darab zöldjuhar, 1 darab fehér akác, illetve 1 darab eperfa (összesen 9fa) akadályozza. Az említett fák egyike sem védett, valamennyi magról nőtt, többségében invazív fafaj, amelyek kivágását Pesterzsébet Polgármesteri Hivatalának Jegyzője engedélyezte azzal, hogy a kivágott fák helyett egy éven belül 42 darab, legalább 6 cm törzsátmérőjű, 16/18 törzskörtérfogatú előnevelt (kétszer iskolázott) facsemetét kell ültetnünk.

A templomtelken álló fehér nyár (amelynek életkora nem ismert) a továbbiakban is a telken fog állni, állagának megóvása érdekében mindent megteszünk. Hangsúlyozzuk ugyanakkor, hogy a fa nem védett, hivatalos szakértői vélemény támasztja alá, hogy egyes szeletében több mint 30%-ban korhadt, odvasodó, a koronaalapja rovarok által súlyosan károsított, a további romlásának megállításához komoly favédelmi munkák lennének szükségesek akkor is, ha nem történne semmilyen építési munka a közelében. Ezeket a munkákat most, az építési feladatokkal együtt elvégezzük.

Ezúton is biztosítjuk kedves Lakótársainkat arról, hogy környezetünk védelme számunkra is prioritás, ezért fapótlási kötelezettségünk teljesítését már a soron következő ültetési időszakban megkezdjük, és a Pesterzsébet Önkormányzata által kijelölt közterületeken még a 2019. év folyamán 30 darab magas minőségű fát fogunk szakszerűen elültetni. A fapótlási kötelezettségünkkel érintett további 12 fát a kivitelezés befejeződését követően –a vonatkozó kertészeti tervek alapján –az igényesen parkosított templomtelekre fogjuk telepíteni.

Bízunk abban, hogy a felépülő Makovecz-templom és az azt körülvevő park kedves Mindannyiuk tetszését elnyeri, hiszen az épület és annak környezete minden bizonnyal kerületünk és egész fővárosunk egyik ékessége lesz.

Isten áldja meg kerületünk minden lakosát!

Tisztelettel: a Pesterzsébet Szabó-telepi Református Egyházközség vezetősége